ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων-Μηχανικός, Ε.Μ.Π. (1982);
Post-Professional Master of Architecture (1986), Master of Sciences in Arch. Studies (1988), Ph.D. (1994), University of Texas at Austin, USA. 

- Περισσότερα από 15 χρόνια ακαδημαϊκής εμπειρίας στο University of Texas at Austin, ΗΠΑ [Lecturer & Professor C.A.E.E. (Civil, Arch. & Env. Eng.)] 
- Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών από το  2004 - Προέδρος Τμήματος  2013-2015.  
- Συμμετοχή, μετά από πρόσκληση, Phd in Structural Engineering program, Πανεπιστήμιο Sapienza, Ρώμη,  Ιταλία,  2022-2023  [Διοργάνωση-διδασκαλία σειράς  σεμιναρίων]  
- 6 Βραβεία για Αριστεία στη Διδασκαλία και για Εξαιρετική Ακαδημαϊκή Επίδοση στις ΗΠΑ [Martin Lokheed Award for Excellence in Eng.Teaching by an Assistant Prof., Engineering Foundation Young Faculty Award, Brown & Root  Outstanding Faculty Award in the Arch. Eng. Program, UT Austin, etc.].
- Word Architecture Festival “2020 Water Research Award”    
- Επαγγελματική εμπειρία σε αρχιτεκτονικά γραφεία στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ [Nicolic-Ungers, Kassel, Germany; Charles Moore & Assoc., Austin, TX, USA, etc.]. 
- Βραβεία και Διακρίσεις σε Αρχιτ. Διαγωνισμούς [Ανάπτυξη της Χερσονήσου της Παναγιάς Καβάλας; Ανασχεδιασμός της Πλατείας Θεάτρου στην Αθήνα κλπ.]
- Έρευνα σε υπολογιστικό σχεδιασμό και προηγμένες εφαρμογές στη κατασκευή, ελαφρές και αναδιπλούμενες κατασκευές, αειφορικό σχεδιασμό, φυσικό  φωτισμό κλπ. 
- Επαγγελματικό και ερευνητικό έργο έχει εκτεθεί σε Διεθνείς [FORM & FORCE Int. Exhibition  of Innovative Structures, Barcelona, 2019; Space Time Existence,  European Culture Center, Palazzo Mora, 16th Biennale Architettura, Venice 2018;  STRAND Exhibition Belgrade 2016;  FUTURE VISIONS - Innovative Structures Exhibition-Muziekgebouw, Amsterdam, 2015;  UTSOA Alumni Centennial Exhibition, USA, 2010;  Biennale of Young Architects 1998] και σε Εθνικές Εκθέσεις [7th National Architectural Exhibition, 2011 Patras IQ, Patras, 2004-2017;  Messolonghi Lagoon birds, Messolonghi by Locals Hub, 2022 κλπ] - Συμμετοχή σε Διεθνείς Επιστημονικές και Επαγγελματικές Ομάδες Εργασίας [IASS-Structural Morphology Group, US Transportation Research Board-Visualization in Transportation Task Force (TRB VIZ)]  
- Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές Διεθνών Συνεδρίων  [IEEE-IV, ECAADE, ACADIA,CAMA, LIMAS]. 
- Κριτής   Άρθρων σε Επιστημονικά Περιοδικά [Int. Journal of Space Structures-IJSS, Journal of Eng. Management-ASCE;  Int. Journal of Architectural Computing-IJAC;  Journal of Const. Management and Economics;  IEEE-Journal of Coordinated & Multiple Views, Journal of Automation in Construction]. 
- Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε Διεθνή Συνέδρια και Συναντήσεις [LIMAS 2019, London, 2019; Tectonics and Architecture, Sapienza University, Rome 2017; Int. Conference in Structures and Architecture-ICSA 2016, Transportation Research Board–TRB 2010 USA, Bentley Int. Conferences 2006, etc.].
- Προσκεκλημένη αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων σε ΗΠΑ [National Science Foundation CE-GM Proposals]; και ΕΕ [Expert FP7-Horizon 20-20, Environment & Space Structures]. 
- Χρηματοδότηση περισσοτέρων από 10 Ερευνητικών Προτάσεων από Ινστιτούτα Έρευνας των ΗΠΑ [National Science Foundation-NSF, National Institute of Standards and Technology-NIST, Dept. of Transportation-DOT etc.]. 
 - Χρηματοδότηση έρευνας από Υπουργείο Πολιτισμού, έργο: Messolonghi Obsevatories, και από ανταγωνιστικά προγράμματα ου ΕΛΙΔΕΚ  (Ελληνικό ‘Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) έργο:UBWARM.
- Χρηματοδότηση έρευνας από HORIZON, ανταγωνιστικό πρόγραμμα  NEB (New European Bauhaus), έργο: HERITACT.    
- Χρηματοδότηση 2 state-of-the-art  Εργαστηρίων  Έρευνας και Διδασκαλίας [από DELL Foundation και UT start-up funds]. 
- Περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις πλήρους κειμένου με κριτές σε διεθνή αρχειακά  περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων·
- Διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και στην ΕΕ: Tensegrity Unit, Structure and Method for Construction (USΑ)  & Deployable Display Structure (EU)
- Προσκεκλημένη Associate Editor, ASCE Journal of Arch. Engineering  &  Guest Editor,  ASCE- JAE Special Collection «Reconfigurable Structures» 

Μαθήματα: Οικοδομική Τεχνολογία, Εργαστήριο Σχεδιασμού Κατεύθυνσης, Μάθημα Επιλογής

Ώρες γραφείου: Τετάρτη  11πμ - 1μμ & Πέμπτη 11πμ - 1μμ