ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Kαθηγητής Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού

Σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ (1978-84, δίπλωμα με άριστα, 1ος κατά σειράν επιτυχίας) και το Πανεπιστήμιο Harvard (1984-6, ΜΑrch) ως υπότροφος. Μετεκπαιδεύθηκε ως υπότροφος Herder της Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.στην Hochschule fuer Angewandte Kunst (1987-8, έδρα Η. Hollein) και το Πολυτεχνείο Βιέννης.

Από το 1986 διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα. Την περίοδο 1984-1990 συμμετέσχε σε 8 αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς (τρία πρώτα βραβεία, δύο δεύτερα, δύο τρίτα και μια εξαγορά). Το -μικρής έκτασης- αρχιτεκτονικό του έργο έχει δημοσιευθεί στον ειδικό τύπο, έχει εκτεθεί (μεταξύ άλλων στην Biennale της Βενετίας, το Ολλανδικó Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και το Γερμανικό Μουσείο Αρχιτεκτονικής) και έχει γίνει αντικείμενο κριτικών αναφορών διεθνώς. Δύο από τα έργα του περιελήφθησαν μεταξύ των 100 πλέον σημαντικών έργων ελληνικής αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα σε εκδόσεις και οδηγούς πρόσφατης αρχιτεκτονικής.

Από το 1984 ανέπτυξε ερευνητική, συγγραφική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με κύρια αντικείμενα τον αρχιτεκτονικό και τον αστικό σχεδιασμό, την σύγχρονη αρχιτεκτονική θεωρία και πρακτική, την ελληνική και διεθνή αρχιτεκτονική του 19ου και του 20ου αιώνα, την διατήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και την ανώνυμη αρχιτεκτονική. Ως προσκεκλημένος ομιλητής ή κεντρικός εισηγητής έχει δώσει περισσότερες από τριάντα διαλέξεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και αρχιτεκτονικά συνέδρια, στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Ολλανδία, την πρώην Γιουγκοσλαβία, την Ιαπωνία και την Κύπρο. Επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και αυτοτελείς τόμους. Η τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητά του αφορά στις δυνατότητες αστικής ανάπλασης της ελληνικής πόλης με μελέτη περίπτωσης το κέντρο της Αθήνας, στην αρχιτεκτονική του Th. Hansen ως περίπτωση αναδρομικής αρχιτεκτονικής, και στις επιρροές της επώνυμης στην ανώνυμη αρχιτεκτονική, με αφετηρία την απόδοση της έννοιας (concept) της Casa Malaparte στον Γεώργιο Κοντολέοντα.

Προσελήφθη στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών το 1999 ως εντεταλμένος λέκτορας. Το 2001 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2009 Καθηγητής Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού. Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος και Πρόεδρος του Τμήματος κατα τις περιόδους 2002-7 και 2007-11 αντίστοιχα. Στόχος της διοικητικής δραστηριότητάς του ως προέδρου, αλλά και στη συνέχεια, ως μέλους ακαδημαϊκών επιτροπών, υπήρξε η εδραίωση του Τμήματος ως κέντρου αριστείας στον χώρο της διεθνούς αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης μέσω κυρίως της διαρκούς αναπροσαρμογής του προγράμματος σπουδών και της αξιοκρατικής επιλογής συνεργατών. Κατά την περίοδο 2005-11 υπήρξε μέλος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης και από το 2010 αυτής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης από το 2007 διετέλεσε αξιολογητής των ιδιωτικών αρχιτεκτονικών και συναφών σχολών της Κύπρου.

Κατά την περίοδο 1991-94 διετέλεσε επιστημονικός σύμβουλος των Δημάρχων Αθηναίων Α. Τρίτση και Λ. Κουρή, με αντικείμενο την αρχιτεκτονική, τον αστικό σχεδιασμό, την πολεοδομία και τις διθνείς σχέσεις. Εισηγήθηκε το πρόγραμμα πολεοδομικών μελετών γειτονιάς του Δήμου Αθηναίων και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ROBIS (Recycling of Business and Industrial Sites). Διετέλεσε επίσης σύμβουλος του Δήμου του Póτερνταμ για την αναμόρφωση της περιοχής Koop van Zuid (1993-95). Το 1996, με αφετηρία την εμπειρία του ως συμβούλου και με αφορμή την μεταφορά του αεροδρομίου από το Ελληνικό στα Σπάτα, διετύπωσε πρόταση πολεοδομικής ανασυγκρότησης της Αθήνας, που, μεταξύ άλλων, εισηγείται την έννοια της μεταφοράς οικοδομικού όγκου. Η έννοια αυτή αποτέλεσε μέχρι πρόσφατα βασικό στοιχείο της σχετικής συζήτησης για την αστική ανάπλαση της Αθήνας. Το 2003-4 οργάνωσε ως εξωτερικός σύμβουλος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών τον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του Ελληνικού. Έκτοτε διετέλεσε κριτής σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, καθώς και εμπειρογνώμων των Βραβείων Μies van der Rohe.

Το 1996 επιμελήθηκε διεθνή έκθεση και κατάλογο για τα μνημεία και τα έργα συντηρήσεως της Ακροπόλεως, που παρουσιάσθηκε από το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού σε δέκα πόλεις του κόσμου.

Από το 2005 είναι επιμελητής της διεθνούς δίγλωσσης αρχιτεκτονικής επιθεώρησης ΔΟΜΕΣ, από το 2009 της Επετηρίδας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και από το 2012 της Επετηρίδας Κυπριακής Αρχιτεκτονικής. Οι τρείς αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί που συνδιοργάνωσε υπό την ιδιότητα του επιμελητή των ΔΟΜΩΝ και οι σχετικές δημοσιεύσεις συνέστησαν πεδίο διερεύνησης της αρχιτεκτονικής συλλογικής κατοικίας στην Ελλάδα. Το 2009 ίδρυσε τα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΔΟΜΕΣ και το 2013 το ψηφιακό ευρετήριο Ελληνικής Αρχιτεκτονικής ΔΟΜΕΣ INDEX (www.domesindex.com).

Μαθήματα: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Θεωρία της Αρχιτεκτονικής

Ώρες γραφείου: Δευτέρα 8.30-10.30 και κατόπιν συνεννοήσεως