ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΕΜΠ (1990), Master of Technological Design (MTD), T.U. Delft (1993) ως βοηθός (AIO) στην ερευνητική οµάδα DKS (Design Knowledge Systems). Έχει συνεργαστεί με διάφορα αρχιτεκτονικά γραφεία και εργαστεί στο γραφείο Α66 Εργαστήρι Αρχιτεκτονικής ∆ηµήτρης και Σουζάνα Αντωνακάκη (1994-1999). Διδάσκει από το 1999 στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών. Στα πλαίσια της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας ασχολήθηκε με ζητήματα αρχιτεκτονικής ανάλυσης και αναπαράστασης και ειδικότερα με τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου. Μελετά και σχεδιάζει κατοικίες, γραφεία, διαμορφώσεις υπαιθρίων και εσωτερικών χώρων. Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε ομαδικές εκθέσεις και έχουν δημοσιευτεί σε αρχιτεκτονικά περιοδικά. Έχει λάβει µέρος και διακριθεί σε διεθνής αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Από το 1990, διατηρεί γραφείο στην Αθήνα.

Μαθήματα: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Μάθημα Επιλογής

Ώρες γραφείου: Τρίτη 11.00-13.00, Τετάρτη 10.00 - 12.00