ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. B.A. in Architecture, Yale University, Η.Π.Α.(1995), Διπλωματούχος Αρχιτέκτων-Μηχανικός Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (2000), Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο διατριβής: «Ξύλινες δομικές ενισχύσεις στη Βυζαντινή αρχιτεκτονική» (2018). Έχει εργαστεί για 3 έτη στη Διεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου συμμετείχε και επέβλεψε αριθμό ερευνητικών έργων, μελετών και έργων αναστήλωσης μνημείων. Από το 2008 διατηρεί γραφείο στην Αθήνα και εκπονεί μελέτες αρχιτεκτονικής καθώς και μελέτες αποκατάστασης μνημείων. Παράλληλα με την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μνημείων ειδικεύεται στη φωτογραμμετιρκή αποτύπωση μνημείων, και συνεργάζεται με αριθμό αρχιτεκτονικών γραφείων που εκπονούν μελέτες αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων. Διδάσκει ως εντεταλμένος διδάσκων τα μαθήματα Οικοδομικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2007, και το 2022 εξελέγει Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομικός Σχεδιασμός». Έχει διδάξει μαθήματα Ελληνικής ιστορίας και ιστορίας της αρχιτεκτονικής στο Drury Center in Greece της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Drury University, H.Π.Α. Έχει κληθεί να παρουσιάσει διαλέξεις με θέμα προηγμένες τεχνολογίες παρακολούθησης και τεκμηρίωσης μνημείων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διαχείριση Μνημείων «Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική», καθώς και να εφαρμόσει τέτοιες τεχνικές σε πλήθος ερευνητικών έργων. Επίσης έχει μεταφράσει στην Αγγλική πλήθος επιστημονικών άρθρων και βιβλίων με θέμα την αποκατάσταση μνημείων.

Εκτός επαγγελματικής και ακαδημαϊκής δραστηριότητας διατηρεί εργαστήριο σιδηρουργίας και μεταλλοτεχνίας, και συμμετέχει σε συναντήσεις και σεμινάρια σιδηρουργίας και πειραματικής αρχαιομεταλλουργίας.

Ώρες γραφείου: Πέμπτη 12.00-14.00, Παρασκευή 12.00-14.00