Κωδικός Μαθήματος 
ARC_430
Διδακτικές Μονάδες 
4

Σε συνέχεια των μαθημάτων Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής 1 και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής 2 του 5ου και 6ου εξαμήνου, το μάθημα Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής 3 εστιάζει σε επί μέρους θέματα από τον χώρο της θεωρίας της αρχιτεκτονικής. Οργανώνεται με σεμιναριακή μορφή καθώς διδάσκεται από διδακτική ομάδα τριών ή τεσσάρων διδασκόντων, ο κάθε ένας από τους οποίους παρουσιάζει και διαπραγματεύεται ένα διαφορετικό, συγκεκριμένο θέμα.

Το μάθημα προσεγγίζει την αρχιτεκτονική ως μεσολαβημένο τομέα γνώσης και εξετάζει τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, φιλοσοφικά και τεχνολογικά δεδομένα που μορφοποιούν την αρχιτεκτονική θεω­ρία και πληροφορούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Αναλύονται και σχολιάζονται κείμενα αρχιτεκτόνων, φιλοσόφων και λογοτεχνικών κριτικών που καλύπτουν τη χρονική περίοδο από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα και συσχετίζονται με σημαντικά κτίρια και αρχιτεκτονικές μελέτες.

Εξετάζονται, μεταξύ άλλων, κείμενα των: Le Corbusier, Mies van der Rohe, R. Venturi, C. Rowe, A. Rossi, F. Jameson, G. Debord, R. Koolhaas, B. Tschumi, E. Ambasz, R. Βanham, H. Abe, A. Branzi, B. Fuller, P. Virilio, J. Baudrillard και των ίδιων των διδασκόντων.