Κωδικός Μαθήματος 
ARC_010
Διδακτικές Μονάδες 
12

Κάθε νέα αρχή κλονίζει τα ως τώρα δεδομένα της πραγματικότητας. Το πρώτο έτος της αρχιτεκτονικής σπουδής αποτελεί γενική εισαγωγή, από τη μία πλευρά, στην κοινωνία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και από την άλλη, στη φύση, τον ρόλο και το πλαίσιο [context] της αρχιτεκτονικής. Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, η εμπειρία του πρώτου έτους αποτελεί ταυτόχρονα εστιασμένη έρευνα και διαισθητική ανακάλυψη.

Πρώτο εξάμηνο: Ερευνώντας πραγματικότητες

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου οι φοιτητές επανεξετάζουν δεδομένα και αναζητούν συνδέσεις μέσα από σειρά σπονδυλωτών θεμάτων: με μια 1:1 κατασκευή, σε ένα μεταβατικό χώρο, με την πόλη ως διαδρομή και σε μια επέμβαση. Η συνάφεια της κεντρικής ιδέας και οι επιπτώσεις της σχεδιαστικής πρότασης αποκαλύπτονται στους φοιτητές, καθώς η αρχιτεκτονική γίνεται ημερολόγιο των πρώτων μηνών τους στο πανεπιστήμιο και ο σχεδιασμός -η τομή, το αξονομετρικό, η αποτύπωση του χρόνου- ένα  βασικό εργαλείο ανακάλυψης και κατανόησης του περάσματός τους σε μια εντελώς νέα συνθήκη.