Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E403
Διδακτικές Μονάδες 
4

 

[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε ειδικά θέματα που αφορούν στο Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων και στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό σε μικρή κλίμακας. Το περιεχόμενο δομείται σε μια σειρά θεματικών διαλέξεων που παρουσιάζουν βασικές αναφορές με παραδείγματα και εισάγουν προς συζήτηση επιμέρους θέματα όπως: η αρχές της εργονομίας, οι λογικές και τα στοιχεία επιμερισμού του χώρου, ο ρόλος του μόνιμου και κινητού εξοπλισμού στη διαμόρφωση του αρχιτεκτονικού χώρου, βασικές αρχές του φυσικού και τεχνητού φωτισμού, η κατασκευαστική, υλική και οπτική διάρθρωση των επιφανειών των χώρων, ο ρόλος του διακόσμου, των γραφιστικών στοιχείων και των ψηφιακών τεχνολογιών στη συγκρότηση ταυτότητας του χώρου.

Το μάθημα θέτει επίσης σαν στόχους: α) την εισαγωγή των φοιτητών, μέσω του οπτικού υλικού αλλά και των ασκήσεων σε νέους η διαφορετικούς τρόπους σχεδιαστικής προσέγγισης της λεπτομέρειας του αρχιτεκτονικού έργου/χώρου, και β) την ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων - εργαλείων για την ανάλυση και αξιολόγηση του σχεδιασμού των εσωτερικών χώρων, ή των χώρων σε μικρή κλίμακα, με αντίληψη της υπόστασής τους ως θραύσματα ενός ευρύτερου αρχιτεκτονικού έργου, και ως προϊόντα ενός συγκεκριμένου κοινωνικό-ιστορικού πλαισίου. Το μάθημα είναι κατά κύριο λόγο θεωρητικό, και διεξάγεται με κορμό μια σειρά διαλέξεων που εισάγουν τις θεματικές ενότητες. Οι διαλέξεις πλαισιώνονται από συζητήσεις μέσα στο μάθημα και από ασκήσεις και έρευνα που διεξάγουν και παρουσιάζουν οι φοιτητές, με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στο σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων.