Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E405
Διδακτικές Μονάδες 
4

[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στην αρχιτεκτονική και την κτηριολογία των εγκαταστάσεων δημόσιου χαρακτήρα, εστιάζοντας στην αντιπροσωπευτικότερη για την Ελλάδα περίπτωση των μουσείων. Συγκεκριμένα, εξετάζει την εξέλιξη του μουσείου ως κτηρίου και δείχνει πώς αντιλήψεις για το χώρο και τη χωρική οργάνωση εξελίχθηκαν παράλληλα με τη μορφή του: από την ποικιλία των χώρων έκθεσης κατά τον 16ο αιώνα και τους αναγνωρίσιμους αρχιτεκτονικούς και χωρικούς τύπους που καθιερώθηκαν τον 19ο αιώνα, μέχρι την ετερογένεια και τον πειραματισμό που χαρακτηρίζουν τον σχεδιασμό των σύγχρονων μουσείων. Εστιάζοντας στον σύγχρονο πειραματισμό, προτείνει μια επισκόπηση των πρoσφάτων εξελίξεων, ιδωμένων μέσα από βασικές τάσεις που τον χαρακτηρίζουν: Το Mουσείο ως Mοναδικό Kτήριο, Η Mορφή του Kτηρίου ως Έκφραση του Νοήματός του, Το Μουσείο και η Πόλη.

Στο πλαίσιο αυτό, δίνει ιδιαίτερη σημασία στις λειτουργίες του μουσείου και την έκφρασή τους στο σύνθετο κτηριολογικό πρόγραμμα· εξοικειώνει τους φοιτητές με βασικές έννοιες της «επιστήμης των μουσείων» και τη σχέση της με την αρχιτεκτονική και τα άλλα γνωστικά πεδία που εμπλέκονται στη μελέτη του μουσείου και των λειτουργιών του· παρουσιάζει βασικά ζητήματα διοίκησης και αναγνώρισης - πιστοποίησης μουσείων, στρέφοντας την προσοχή στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους στην Ελλάδα.

Τα παραπάνω ζητήματα προσεγγίζονται θεωρητικά και στην πράξη, όπως αυτά αποκρυσταλλώνονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μουσείων, στην Ελλάδα και διεθνώς, οι οποίες αναλύονται διεξοδικά κατά την διάρκεια των μαθημάτων. Mέρος του μαθήματος αποτελούν επίσης: οι επισκέψεις σε μουσεία, οι διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών και η εκπόνηση εργασίας.