Κωδικός Μαθήματος 
ARC_040
Διδακτικές Μονάδες 
12

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην έννοια της κατοίκησης και τον σχεδιασμό της ατομικής κατοικίας.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αναλύονται παραδειγματικά έργα από την ιστορία της αρχιτεκτονικής και διδάσκονται βασικές αρχές κτηριολογίας. Εξετάζονται βασικά ζητήματα, όπως η σημασία των αναφορών στον σχεδιασμό της κατοικίας, η σχέση της κατοικίας με το φυσικό ή δομημένο περιβάλλον και η επίδραση των διαφορετικών αναγκών και προτύπων διαβίωσης στην αρχιτεκτονική της ατομικής κατοικίας.

Αντικείμενο σχεδιασμού είναι μια μικρή κατοικία σε περιαστικό περιβάλλον. Το σενάριο κατοίκησης, το οποίο περιλαμβάνει το πρόγραμμα της κατοικίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου κατοίκησης, καθορίζεται από κάθε σπουδαστή / σπουδάστρια σε συνεργασία με τον διδάσκοντα.

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης, σύνθεσης και αναπαράστασης που απαιτεί η επίλυση ενός συνθετικού προβλήματος μικρής κλίμακας και υψηλής πολυπλοκότητας. Η κατανόηση της σημασίας της κύριας συνθετικής ιδέας στον σχεδιασμό αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος.

Βασικά ζητήματα διερεύνησης είναι: η διάρθρωση των κτηριακών όγκων, η κυκλοφοριακή οργάνωση, οι σχέσεις μεταξύ κλειστών, υπαίθριων και ημι-υπαίθριων χώρων, και οι διαβαθμίσεις ιδιωτικότητας των οικιακών χώρων.

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και προϋποθέτει την παρουσία σε τουλάχιστον οκτώ εβδομαδιαία μαθήματα.