Κωδικός Μαθήματος 
ARC_030
Διδακτικές Μονάδες 
12

Το μάθημα επικεντρώνεται στην έρευνα και τον σχεδιασμό της συλλογικής κατοικίας, παράλληλα με εργασία, εμπόριο, αναψυχή και άλλα κοινόχρηστα ή δημόσια προγράμματα, μίξη χρήσεων και κατακόρυφη ανάπτυξη σε αστικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αναλύεται η τυπολογία της σύγχρονης πολυ-κατοικίας και μελετώνται οι βασικές αρχές κτηριολογίας της σύγχρονης αστικής συλλογικής κατοικίας. Εξετάζονται βασικά ζητήματα, όπως η σχέση συγκροτημάτων και πολυκατοικιών με το αστικό περιβάλλον, η συνύπαρξη ιδιωτικών, κοινόχρηστων, και δημόσιων χώρων και η επίδραση τους στην αρχιτεκτονική της συλλογικής κατοικίας.

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης, σύνθεσης και αναπαράστασης που απαιτεί η επίλυση ενός σύνθετου κτηριολογικού προβλήματος στη δημιουργία ενός αστικού ή περιαστικού ιστού. Η αναγνώριση του περιβάλλοντος και η ερμηνεία του μέσα από τον σχεδιασμό αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος. Βασικά ζητήματα διερεύνησης είναι: η διάρθρωση των κτηριακών όγκων, η κυκλοφοριακή οργάνωση, η διάταξη της τυπικής μονάδας κατοίκησης, και οι σχέσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών χώρων. Αντικείμενο σχεδιασμού είναι ένα συγκρότημα κατοικιών και άλλων μικτών χρήσεων (γραφειακοί χώροι, εργαστήρια, καταστήματα, χώροι αναψυχής, κτλ.) στο κέντρο της πόλης της Πάτρας σε προβεβλημένο σημείο με πρόσωπο σε κεντρικό δημόσιο χώρο. Το πρόγραμμα, σε μεγάλο βαθμό θα προσδιοριστεί από τον κάθε σπουδαστή.

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και προϋποθέτει την παρουσία σε τουλάχιστον οκτώ εβδομαδιαία μαθήματα.