Κωδικός Μαθήματος 
ARC_620
Διδακτικές Μονάδες 
6

Το μάθημα της Οικοδομικής Τεχνολογίας που διδάσκεται για τέσσερα συνεχή εξάμηνα είναι ένα από τα βασικότερα μαθήματα κορμού των αρχιτεκτονικών σπουδών. Είναι εργαστηριακό και κατά συνέπεια προϋποθέτει την συστηματική παρουσία όλων των φοιτητών και τη συμμετοχή τους στη θεωρία, τις ασκήσεις και το θέμα του εξαμήνου (studio). 

Σκοπό έχει να φέρει τους νέους αρχιτέκτονες σε επαφή με τα υλικά (φυσικά και τεχνητά) και την τέχνη της δόμησης για την παραγωγή ενός κτηριακού και κατ΄ επέκταση αρχιτεκτονικού έργου. Στο μάθημα θα αναπτυχθούν οι απαραίτητες γνώσεις για τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των δομικών υλικών, τη σύνθεσή τους με βάση επιστημονικούς και τεχνικούς κανόνες και τις αρχές σχεδιασμού των διαφόρων δομικών συστημάτων και των αντίστοιχων οικοδομικών λεπτομερειών. 

Στα πλαίσια των μαθημάτων επιδιώκεται η ανάπτυξη της αντίληψης των κατασκευαστικών τεχνικών: δηλαδή της έννοιας της δομής και γεωμετρίας των κτιρίων, των φορέων τους, των διαφόρων οικοδομικών συστημάτων και της σχέσης κατασκευαστικής δομής και αρχιτεκτονικής μορφής. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου θα δοθεί έμφαση στον οικοδομικό σχεδιασμό κυρίως της συμβατικής κατασκευής με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα: διαμόρφωση του φέροντος οργανισμού σε σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, επεξεργασία των γενικών κατασκευαστικών σχεδίων καθώς και των οικοδομικών λεπτομερειών του εξωτερικού περιβλήματος του κτηρίου.

Το μάθημα καλύπτει τα παρακάτω θέματα:

Αρχιτεκτονική εξέταση στοιχείων Συμβατικών Κατασκευών
Φάσεις μελέτης – Σχέδια – Απαιτήσεις.
Αρχιτεκτονικά Θέματα Περιβλήματος Κτηρίων. Τομές - Όψεις
Το ξύλο ως δομικό υλικό και η κατεργασία του
Τα μέταλλα ως δομικά υλικά και η κατεργασία τους (σίδηρος, χάλυβας, χαλκός, ορείχαλκος, αλουμίνιο, κλπ. (Κυρίως σαν υλικά κατασκευής κουφωμάτων)
Γυαλί – Κρύσταλλα
Κουφώματα
Οροφές
Ελαφρά χωρίσματα - ξηρή δόμηση
Εισαγωγή στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτηρίων
Κατακόρυφες επικοινωνίες – Πυροπροστασία
Η σχέση των κτηρίων με τον ήλιο. Στοιχεία Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής (Σεμινάριο).