Διδακτικές Μονάδες 
4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ARC_E103B ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 2
Το κρίσιμο μεσοδιάστημα μεταξύ μοντέρνου και μεταμοντέρνου (1945-1968), η πραγματικότητα της αρχιτεκτονικής διευρύνθηκε σε διάσπαρτες μεθοδολογίες και θεωρήσεις σχεδίασης (μανιφέστο) μέσω της ραγδαίας επίδρασης των νέων μέσων και τεχνολογιών και των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών ανακατατάξεων της εποχής. Οι αρχιτέκτονες άλλοτε παρήγαγαν οι ίδιοι και άλλοτε ιδιοποιήθηκαν από θεωρητικούς και ιστορικούς αυτές τις θεωρήσεις για να πλαισιώσουν την πρακτική τους. Στόχος του σεμιναρίου είναι η καταγραφή, διερεύνηση, ανάλυση και συσχέτιση θεωρήσεων και σχεδιαστικών διαδικασιών όπως αναπτύχθηκαν στο αρχιτεκτονικό πεδίο αυτής της περιόδου, μέσω της επίδρασης των νέων τεχνολογικών μέσων. Ο εντοπισμός των αρθρώσεων μεταξύ θεωρητικού λόγου και αρχιτεκτονικής πρακτικής αναζητά να εννοήσει τις μεταβάσεις από τον υλικό χώρο στο δυνητικό, από το απτικό στο οπτικό, από την προβολή νοήματος στην πρόσληψή του, με τη συμβολή του μέσου

ARC_Ε204 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2
Η κακοποίηση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς τις τελευταίες δεκαετίες, είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, είναι μια πραγματικότητα. Γι αυτό η εξάσκηση των φοιτητών στην αναγνώριση και αξιολόγηση των ποιοτικών εκείνων στοιχείων που καθιστούν τα κτήρια και τα σύνολα διατηρητέα αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος επιλογής Αποκατάσταση Κτηρίων και Συνόλων I. Το μάθημα επιδιώκει να δώσει στους νέους αρχιτέκτονες τις πρώτες γνώσεις και εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν να εργαστούν στο μέλλον στη συντήρηση, αναστήλωση, ένταξη νέων χρήσεων και την προβολή των ιστορικών κτηρίων και συνόλων. Ακόμη αναπτύσσεται η μεθοδολογία σχεδιασμού των επεμβάσεων στα ιστορικά κτήρια με παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες τεχνικές. Γίνεται ανάλυση της παθολογίας των υλικών των παλιών κτηρίων, διαγνωστική και θεραπεία των ζημιών. Οι διαλέξεις θα έχουν ως βάση την υφιστάμενη βιβλιογραφία, αλλά και πολλά παραδείγματα από την πράξη. Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε εργοτάξια έργων αποκατάστασης, καθώς και σε μνημεία, όπου θα δοθεί η δυνατότητα για καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων που παρουσιάστηκαν στη θεωρητική διδασκαλία.

ARC_E212 ΕΙΔ. ΚΕΦ. ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2: ΑΣΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Ο αστικός σχεδιασµός συχνά αντιµετωπίζεται ως συνοπτική αρχιτεκτονική σε µεγάλη κλίµακα. Η ελλιπής αυτή θεώρηση οδηγεί αναπόφευκτα τον σχεδιασµό του δηµόσιου χώρου και της πόλης γενικότερα προς αδέξιους χειρισµούς τόσο µε κριτήρια αρχιτεκτονικού, όσο και µε κριτήρια αστικού σχεδιασµού. Το προτεινόµενο «Αστικό Αλφάβητο» θα επιδιώξει να παράσχει εφόδια, εννοιολογικά και σχεδιαστικά, για την αρτιότερη κατανόηση του αστικού φαινοµένου, των παραµέτρων που το πλαισιώνουν και τον περιεκτικότερο σχεδιασµό του αστικού τοπίου. Θα διερευνήσει επιλεγµένες όψεις παλαιότερων και πρόσφατων θεωρητικών και σχεδιαστικών τάσεων και µεθόδων που καθορίζουν τον σύγχρονο αστικό σχεδιασµό. Με τη µορφή λεξικού, απο το α εως το ω και απο το a εως το z, το µάθηµα - θα εντοπίσει και θα αποσαφηνίζει έννοιες και όρους - θα καταγράψει και θα ερµηνεύσει τις κύριες αστικές µορφές όπως συναντώνται στη σχεδιαστική πρακτική Το µάθηµα θα δηµιουργήσει συσχετισµούς µε την µικρότερη και τη µεγαλύτερη κλίµακα σχεδιασµού, αυτήν της αρχιτεκτονικής και της πολεοδοµίας αντίστοιχα. Θα παρακινήσει τους φοιτητές: - να εντρυφήσουν στη σχέση µεταξύ εννοιών και µορφών του αστικού σχεδιασµού. - να κατανοήσουν την πολυεπίπεδη θεµατολογία του αστικού χώρου. - να οξύνουν την κριτική τους σκέψη όσον αφορά θέµατα του δηµόσιου χώρου - να διαµορφώσουν τις δικές τους απόψεις που θα τους οδηγήσουν σε συνειδητές σχεδιαστικές επιλογές

ARC_E306 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 6
Το μάθημα προσφέρει μια γενική εισαγωγή σε θεμελιώδεις έννοιες του 20ου & 21ου αιώνα αρχιτεκτονικής θεωρίας, αναπαράστασης και μέσων. Το υλικό του μαθήματος επηρεάζει αυτήν την εισαγωγή μέσω δέκα ξεχωριστών θεματικών συνεδριών. Αυτά περιλαμβάνουν δοκίμια και θεωρητικά κείμενα, αφηγηματικά κείμενα και ταινίες, πολιτιστικά αντικείμενα, έργα τέχνης και αρχιτεκτονικής. Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής και θεωρητικής σκέψης των φοιτητών σε σύγχρονα ζητήματα, μέσα από διεπιστημονικές συγκρίσεις. Εξετάζει επίσης τη διασταύρωση μεταξύ της αρχιτεκτονικής, της τέχνης, της δημιουργίας ταινιών, της επιστημονικής φαντασίας, της τεχνολογίας και των νέων μέσων στο ευρύτερο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να επιτύχουν μια γενική κατανόηση και ικανή εκτίμηση αυτού του τομέα, καθώς και τη σημασία της αρχιτεκτονικής σκέψης, της θεωρίας, των μεθοδολογιών σχεδιασμού και της επιστημολογίας, και των διαφορετικών μέσων και τεχνολογιών επικοινωνίας στο πλαίσιο του σύγχρονου πολιτισμού.

ARC_E310 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 10
[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Το μάθημα προσφέρει μια εις βάθος ανάλυση του έργου του Βιτρούβιου Περί Αρχιτεκτονικής.

Ο Βιτρούβιος είχε την τύχη να είναι ο συγγραφέας του μοναδικού συγγράμματος περί αρχιτεκτονικής του αρχαίου κόσμου που επέζησε μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Ο προβληματισμός που αναπτύσσει και τα ερωτήματα που θέτει είναι πάντοτε επίκαιρα. Υπάρχουν όμως αρκετά ζητήματα στα οποία δεν δίνεται συνήθως η προσοχή που τους αξίζει. Σε αυτά θα επικεντρωθεί το μάθημα/σεμινάριο του εξαμήνου αυτού.

ARC_E402 ΑΡΧΙΤ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2
Το μάθημα αποτελεί Ιστορική και Θεωρητική εισαγωγή, στη μελέτη του σύγχρονου Επίπλου και σχεδιασμένου Αντικειμένου, από την βιομηχανική επανάσταση μέχρι σήμερα. Μέσα από διαλέξεις και προβολές ταινιών διερευνάται η λειτουργία, η εργονομία και η μορφή των προϊόντων και σχεδιασμένων αντικειμένων, σε σχέση με την επίδραση των νέων υλικών και τεχνολογιών, καθώς και των ευρύτερων κοινωνικών και πολιτισμικών αλλαγών.

Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία του σύγχρονου βιομηχανικού σχεδιασμού (industrial design) και ταυτόχρονα να θέσει τα κυρίαρχα θεωρητικά ερωτήματα που αφορούν ολόκληρο το φάσμα σχεδιασμού-παραγωγής-κατανάλωσης και τις σχεδιαστικές προθέσεις των δημιουργών τους, όπως: την σχέση μορφής-περιεχομένου, την σχέση του αντικειμένου-επίπλου με τον εσωτερικό χώρο, τις στρατηγικές προβολής και επικοινωνίας των προϊόντων, και τα ζητήματα ηθικής & αισθητικής που ανακύπτουν σήμερα σε σχέση με το περιβάλλον.

ARC_E404 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2B
[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε ειδικά θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό επίπλων και αντικειμένων, και μια συνολικότερη εξέταση του ρόλου του Σχεδιασμού [DESIGN] στη φυσιογνωμία του "υλικού πολιτισμού" που μας περιβάλλει. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές γνωρίζουν και συζητούν, τους σύγχρονους διεθνείς προβληματισμούς στο χώρο σχεδιασμού και παραγωγής των αντικειμένων που μας περιβάλλουν μέσα από κείμενα και παραδείγματα. Παράλληλα, γίνονται αναφορές στις καταγωγές του σύγχρονου DESIGN μέσα από την παρουσίαση και κριτική ανάλυση του έργου σημαντικών σχεδιαστών από τις δεκαετίες του '80 μέχρι και το 2010. Το μάθημα προσεγγίζει, επίσης, ερευνητικά και σχεδιαστικά τις εκφάνσεις του εγχώριου DESIGN και τη θέση του στη διεθνή σκηνή. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές ερευνούν και παρουσιάσουν θέματα σχετικά με το DESIGN, και μικρούς σχεδιαστικούς πειραματισμούς και κατασκευές. Το μάθημα στοχεύει στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις σύγχρονες τάσεις στο Σχεδιασμό [DESIGN] των αντικειμένων που αποτελούν τον υλικό πολιτισμό μας, και την ανάπτυξη ιδιαίτερων κριτικών δεξιοτήτων για την αξιολόγηση και το σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων και αντικειμένων, ή σχεδιασμού σε μικρή κλίμακα.

ARC_E406 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 2
Με θεωρητικό υπόβαθρο την ανάλυση των αλλαγών στον ορισμό του μουσείου, της διεύρυνσης της έννοιας της πολιτιστικής κληρονομιάς, των μεταβολών που διαπιστώνονται στον τρόπο που διατηρούμε την ανάμνηση του παρελθόντος, και της «εμπειρικής και αισθητηριακής στροφής» στα μουσεία, το μάθημα στρέφει την προσοχή στις νέες δυνατότητες διαμεσολάβησης ανάμεσα στο μουσείο και τους επισκέπτες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να συμβάλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η χρήση τους αλληλεπιδρά με τον αρχιτεκτονικό και χωρικό σχεδιασμό μουσείων/χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία ψηφιακών περιβαλλόντων σε διαφορετικά είδη μουσείων, από μουσεία τέχνης και μουσικής μέχρι μουσεία αρχαιολογικού χώρου και μουσεία πόλεων, καθώς και σε ιστορικά κτήρια/μνημεία, και στο ρόλο τους ως ερμηνευτικών εργαλείων και, με αυξανόμενο ρυθμό, ως εκθεμάτων αυτών καθεαυτών, τα οποία θέτουν προκλήσεις για τους επιμελητές, τους αρχιτέκτονες, τους σχεδιαστές. Παράλληλα, ένας βασικός στόχος του μαθήματος είναι η πρακτική γνώση σε ζητήματα επεξεργασίας κινούμενης εικόνας και ήχου και δημιουργίας οπτικοακουστικής σύνθεσης. Στο πλαίσιο του μαθήματος, μελετώνται παραδείγματα ψηφιακών εφαρμογών σε μουσεία και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναλύονται στρατηγικές σχεδιαστικές επιλογές, σε συνάρτηση με συγκεκριμένους στόχους και χρήσεις, και εφαρμόζεται η αποκτηθείσα θεωρητική και πρακτική γνώση στη δημιουργία ενός οπτικοακουστικού έργου που υποστηρίζει τη μουσειακή ερμηνεία και εμπειρία.

ARC_E504 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Το μάθημα Ειδικά Κεφάλαια Γεωμετρίας και Ψηφιακής Αρχιτεκτονικής βασίζεται στη διαπίστωση ότι η αρχιτεκτονική της πρωτοπορίας σήμερα προϋποθέτει τη κατανόηση γεωμετρικών εννοιών και μεθόδων παραγωγής μορφής που σχετίζονται άμεσα με τις εξελισσόμενες δυνατότητες του ψηφιακού σχεδιασμού.

Σκοπός του μαθήματος είναι αφ’ ενός μεν να κατανοήσουν οι φοιτητές βασικές και προωθημένες έννοιες της γεωμετρίας της αρχιτεκτονική και να ενημερωθούν για πρωτοποριακές εφαρμογές ψηφιακών μέσων στο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αφετέρου να εξοικειωθούν με υπολογιστικά προγράμματα και μεθόδους που επιτρέπουν τέτοιες εφαρμογές.

ARC_E608 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 8
Η αρχιτεκτονική στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες χαρακτηρίζεται από έντονη και συνεχή ανανέωση. Πως και σε ποιους τομείς εμφανίζονται οι τάσεις καινοτομίας; Ποιες είναι οι σχέσεις του καινούριου με τις δομές της κοινωνίας; Με ποια διαδικασία το νέο αποκτά αξία και εγκαθιδρύεται; Ποιος, πως και με ποιους μηχανισμούς εφευρίσκει το νέο; Το μάθημα θα προσανατολιστεί στην διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν την αρχιτεκτονική σε μία εναγώνια προσήλωση στις διαδικασίες που εγγυώνται μεταβολές σε μορφή και περιεχόμενο. Επίσης θα μελετηθούν τα νέα και καινοτόμα στοιχεία της αρχιτεκτονικής κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα, οι τρόποι με τους οποίους παρήχθησαν, τα χαρακτηριστικά και οι συντεταγμένες τους, καθώς επίσης και οι αποσχιστικές τάσεις και οι αντιπαλότητες που εμφανίστηκαν πριν την επικράτηση των καινοτομιών.

ARC_Ε712 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2
Ο δημόσιος χώρος δεν προϋπάρχει, αλλά αναδύεται από τις πρακτικές εκείνων που τον χρησιμοποιούν. Πώς παράγεται σήμερα το δημόσιο στην τέχνη, είτε στο χώρο αναφέρεται είτε στο κοινό; Με ποια μέσα, μεθόδους, θεωρίες η σύγχρονη τέχνη συνδέεται με την πόλη και τη δημοκρατία; Ποιες είναι οι διαμάχες γύρω από τη συμμετοχή του κοινού; Τι είναι μια «αγωνιστική δημόσια σφαίρα»; Σε τι διαφέρει ένα έργο στο δρόμο από ένα έργο στο μουσείο; Πώς θα κρίνουμε ένα έργο που άθελά μας συναντάμε στο δρόμο; Αρκούν τα αισθητικά κριτήρια; Γιατί χρειάζεται το δικαστήριο για να κρίνει αν ένα έργο όπως το Κεκλιμένο Τόξο του Serra μπορεί να παραμείνει σε μια δημόσια πλατεία; Πώς λειτουργεί το έργο σε σχέση με τον τόπο (site) και το πλαίσιο (context), κοινωνικό, ιστορικό, θεσμικό; Γιατί ένα έργο δημόσιας τέχνης μπορεί εξίσου να λειτουργεί σε ένα μουσείο ή ένα διαμέρισμα; Πώς μπορεί η σύγχρονη τέχνη στο δημόσιο χώρο να λειτουργήσει πέρα από το θεαματικό και μνημειακό, τον εξευγενισμό και το branding των πόλεων;

ARC_Ε802 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 2
[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Κάθε εξάμηνο επιλέγεται και διαφορετικό θέμα εξειδίκευσης / εστίασης. Ενδεικτικά τα εξειδικευμένα θέματα με τα οποία ασχολείται το μάθημα αφορούν: χαρτογραφική άλγεβρα, γεωκωδικοποίηση, ζωνοποίηση, ανάλυση “γειτνίασης”, χωρική στατιστική, κλπ. Ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εκπόνηση εξαμηνιαίας υποχρεωτικής εργασίας, η πορεία της οποίας καθορίζει εν πολλοίς και το βάθος της θεωρητικής προσέγγισης. Η τελική βαθμολογία της επίδοσης στο μάθημα στηρίζεται αποκλειστικά στην εκπόνηση της εργασίας, η οποία απαιτεί και συστηματικές συναντήσεις για διορθώσεις, κατευθύνσεις, παρουσίαση, κλπ.

ARC_Ε808 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ‘ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Ο ψηφιακός χώρος είναι ένα πεδίο επικοινωνίας και δημιουργίας που διευρύνει το τρόπο που ιδέες μεταφέρονται, διανέμονται και ολοκληρώνονται. Το κατ’ επιλογή μάθημα ‘Ψηφιακά αρχεία και χαρτογραφήσεις της ελληνικής Αρχιτεκτονικής’ παρουσιάζει και ερμηνεύει αρχιτεκτονικά έργα μέσω συγκέντρωσης πληροφοριών, καταγραφών, ανάλυσης, παρουσίασης και απεικόνισης. Το ζήτημα αρχείο, διευρύνει τα όρια της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης στη παρατήρηση, παρουσίαση και ερμηνεία του άμεσου περιβάλλοντος (χώρου). Στοχεύει σε μια συνεχώς επεκτεινόμενη αρχιτεκτονική βάση δεδομένων που θα εμπλουτίζεται χρόνο με το χρόνο αναδεικνύοντας την ελληνική αρχιτεκτονική κληρονομιά. Τα δημιουργούμενα αρχεία σχεδίων, κειμένων, εικόνων και μοντέλων θα είναι προσιτά στους σπουδαστές του τμήματος. Στα πλαίσια των μαθημάτων γίνονται αναφορές σε μεθοδολογίες συλλογής και ταξινόμησης αρχιτεκτονικού υλικού, ιστορικών αναφορών και πρακτικών αναπαράστασης.

ARC_Ε902 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΠΟΥΔΗ 2
Τo μάθημα επιλογής ARC_E902 Ανεξάρτητη Σπουδή 2 Ελεύθερης Επιλογής παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν και να ασχοληθούν με συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν προσδιορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών. Η θεματολογία ποικίλει ανάλογα με το θέμα που επιλέγεται. Τα μαθησιακά αποτελέσματα προσδιορίζονται από το αντικείμενο της συγκεκριμένης ανεξάρτητης σπουδής και εντάσσονται στα γενικά πλαίσια των μαθησιακών αποτελεσμάτων των υπολοίπων υποχρεωτικών μαθημάτων ή μαθημάτων επιλογής του ΠΠΣ.

ARC_ΕΕ02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΠΟΥΔΗ 2
Τo μάθημα επιλογής ARC_EΕ02 Ανεξάρτητη Σπουδή 2 Ελεύθερης Επιλογής παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν και να ασχοληθούν με συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν προσδιορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών. Η θεματολογία ποικίλει ανάλογα με το θέμα που επιλέγεται. Τα μαθησιακά αποτελέσματα προσδιορίζονται από το αντικείμενο της συγκεκριμένης ανεξάρτητης σπουδής και εντάσσονται στα γενικά πλαίσια των μαθησιακών αποτελεσμάτων των υπολοίπων υποχρεωτικών μαθημάτων ή μαθημάτων επιλογής του ΠΠΣ.

ARC_ΠΡΑΚ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Το μάθημα επιλογής "Πρακτική Άσκηση" (ARC_ΠΡΑΚ) μπορεί να επιλεγεί από τους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2016-2017. Οι φοιτητές που επιθυμούν να το δηλώσουν καταθέτουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις ακολουθεί αξιολόγηση των αιτήσεων, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

H'

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

ARC_ΓΕ009        ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΊΑ
ARC_ΓΕ012        ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ
ARC_ΦΣ4001     ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ARC_ΦΣ102       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΙΙ
ARC_ΦΙΣ203      ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ
ARC_ΦΙ401        ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ARC_ΙΑ403        ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ARC_ΙΑ608         ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
ARC_ΘΣ10         ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΙΙΙ: ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ARC_ΘΣ026       ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ
ARC_ΘΣ453       ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ARC_ΘΣ358       ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ARC_ΕΕΔΙ02       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ARC_ΕΕΔΙ04       ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ARC_ΜΗ124      ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ARC_ΜΗ27        ΒΙΟΫΛΙΚΑ
ARC_ΜΗ7          ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
ARC_ΠΟ2138    ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ