Κωδικός Μαθήματος 
ARC_070
Διδακτικές Μονάδες 
12

Οι σχεδιασμοί 7 και 8 του τετάρτου έτους σπουδών, απαιτούν την ενσωμάτωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών φοίτησης και των δεξιοτήτων σχεδιασμού, σε σχέδια -προτάσεις (design projects) που να περιλαμβάνουν πολλαπλές κλίμακες, από την ελάχιστη μονάδα στον αστικό χώρο.

H γενική θεματική του ΑΣ7 έχει ως τίτλο: «Εκδοχές κατοίκησης». Η θεματική αυτή αφορά σε ζητήματα συλλογικής κατοίκησης υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια. Περιλαμβάνει συγκροτήματα κατοικιών, ξενοδοχεία, φοιτητικές εστίες και οποιοδήποτε άλλο κτηριολογικό πρόγραμμα αναφέρεται στην έννοια της κατοίκησης. Ο κάθε διδάσκοντας προτείνει ένα θέμα που θα πρέπει να εντάσσεται σε μια ευρύτερη περιοχή μελέτης όπου θα γίνουν και σημειακές ή συνολικές παρεμβάσεις αστικής κλίμακας. Στην αρχή του εξαμήνου, κάθε φοιτητής /τρια δηλώνει τους διδάσκοντες της επιλογής του /της κατά σειρά προτίμησης και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή των φοιτητών /τριών σε ομάδες. Τα θέματα, όπως και η μεθοδολογία προσέγγισης καθορίζονται από τον κάθε διδάσκοντα χωριστά σύμφωνα με την κοινή για όλους θεματική.

Το μάθημα στοχεύει σε μια καθολική αντιμετώπιση του ζητήματος της κατοίκισης, όπου οι σπουδαστές/τριες διερευνούν και αμφισβητούν τις έννοιες του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, του σταθερού και του ευέλικτου, ως στοιχεία προγράμματος και οργάνωσης του αστικού χώρου. Η στέγαση για ένα συγκεκριμένο, αλλά σχετικά μικρό πληθυσμό, θα πρέπει να συνδυαστεί με ένα δημόσιο ή κοινόχρηστο πρόγραμμα που παράγει νόημα και διερευνά δημιουργικά τις δυνατότητες της αρχιτεκτονικής να επεμβαίνει και να αρθρώνει λόγο για τη ζωή στη πόλη. Έμφαση δίνεται στον επαναπροσδιορισμό των ποικίλων μορφών κατοίκησης στη σύγχρονη πόλη.

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και προϋποθέτει την παρουσία σε τουλάχιστον οκτώ εβδομαδιαία μαθήματα.