Κωδικός Μαθήματος 
ARC_215
Διδακτικές Μονάδες 
2

Α. Μελέτη επιφανειών δευτέρου βαθμού, π.χ. κώνος, κύλινδρος, σφαίρα, ελλειψοειδές, υπερβολικό παραβολοειδές κλπ., καθώς και άλλων επιφανειών, όπως σπείρα κλπ.

Β. Βασικές αρχές δύο Μεθόδων Παραστάσεων.

  1. Παράσταση με Αξονομετρική προβολή.
  2. Παράσταση με Υψομετρία (σε ένα επίπεδο προβολής με υψόμετρο).
     

Γ. Εφαρμογές των δύο Μεθόδων Παραστάσεων.

  1. Παραστάσεις γεωμετρικών αντικειμένων με χρήση των δύο Μεθόδων Παραστάσεων.
  2. Παραδείγματα. Ασκήσεις. Θέματα.
     

Δ. Παράσταση γενικότερα αντικειμένων του τρισδιάστατου χώρου, χρησιμοποιώντας και τις τέσσερις Μεθόδους Παραστάσεων, δηλαδή τη Μέθοδο Monge, την Αξονομετρία, την Προοπτική και την Υψομετρία, δίνοντας έμφαση σε θέματα αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Σύγκριση των σχεδιαστικών αποτελεσμάτων.

Ε. Τομές και αναπτύγματα επιφανειών με την Μέθοδο Monge.

Ζ. Εφαρμογή των αρχών της Σκιαγραφίας στη Μέθοδο της Αξονομετρίας. Παραδείγματα. Θέματα.