Κωδικός Μαθήματος 
ARC_551
Διδακτικές Μονάδες 
4

To μάθημα απευθύνεται στους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες Αρχιτεκτονικής και αποτελεί μια σταδιακή εισαγωγή στην οπτική σκέψη και σε πρακτικές της σύγχρονης τέχνης. Αντικείμενο σπουδής είναι η παρατήρηση και η σχέση της με την σκέψη και την πράξη.

Εισαγωγή στην οπτική σκέψη και σε πρακτικές της σύγχρονης τέχνης. Αντικείμενο σπουδής είναι η παρατήρηση του χώρου και η σχέση της με την εικαστική σκέψη και πράξη. Οι σπουδαστές /-ριες εξοικειώνονται με την καλλιτεχνική πρακτική, εκπαιδεύουν την οπτική τους αντίληψη και παράλληλα αναπτύσσουν τις σχεδιαστικές και συνθετικές τους ικανότητες μέσα από πειραματισμό και επαφή με διαφορετικά υλικά, μέσα και μεθόδους. Επανεξέταση και ανακατεύθυνση μέσων όπως το σχέδιο, τα οποία προσεγγίζονται πέρα από την αναπαραστατική τους λειτουργία και πιο κοντά σε μια διαδικασία καταγραφής. Διερευνώνται οι ποιότητες και τα χαρακτηριστικά των μέσων με θέματα που οξύνουν την οπτική αντίληψη, άλλοτε μηχανικά ως προς την εκτέλεσή τους, άλλοτε βασισμένα στη διαίσθηση ή σε συντονισμό με το σώμα και αισθήσεις πέρα από την αρμόδια όραση (ακοή, αφή, όσφρηση). Έμφαση στη διαδικασία ανακάλυψης τρόπων παρατήρησης και καταγραφής και στη σύνταξη ενός προσωπικού λεξιλόγιου επικοινωνίας. Στα μαθήματα παρουσιάζονται και συζητούνται θέματα από την ιστορία της τέχνης και των πολιτισμών, δημιουργώντας ένα παράλληλο των ασκήσεων αρχείο αναφορών, το οποίο εμπλουτίζουν στη συνέχεια με βιβλιογραφική έρευνα οι σπουδαστές/-ριες. Διαλέξεις, παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών και επισκέψεις συμπληρώνουν την πρακτική εξάσκηση.

Μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις και αναφορές σε περιόδους και καλλιτέχνες από την ιστορία της τέχνης, οι φοιτητές εξοικειώνονται με την καλλιτεχνική πρακτική, εκπαιδεύουν την οπτική τους αντίληψη και παράλληλα αναπτύσσουν τις σχεδιαστικές και συνθετικές τους ικανότητες μέσα από πειραματισμούς και επαφή με διαφορετικά υλικά και μέσα. Διαλέξεις, παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών, επισκέψεις και βιβλιογραφική έρευνα συμπληρώνουν την πρακτική εξάσκηση.

Στόχοι του μαθήματος είναι:

  1. η εκλέπτυνση της παρατήρησης
  2. τρόποι καταγραφής
  3. η εισαγωγή σε μέσα, υλικά και πρακτικές
  4. σχεδιαστικές σημειώσεις, κατασκευές
  5. η οργάνωση, κριτική διαχείριση και παρουσίαση του υλικού των ασκήσεων
  6. σύνταξη ενός προσωπικού τρόπου ανταπόκρισης