Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E554
Διδακτικές Μονάδες 
4

To μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε βασικές αρχές, τεχνικές και εργαλεία παραμετρικού σχεδιασμού. Αναπτύσσεται πάνω στην διαδεδομένη πλατφόρμα Rhinoceros/Grasshopper η οποίο αποτελεί ένα διαδεδομένο σύστημα παραμετρικού σχεδιασμού.

Ως εισαγωγικό μάθημα σε φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν ξαναασχοληθεί με το πεδίο προσφέρει θεμελιώδεις γνώσεις κατανόησης των βασικών στοιχείων που συνθέτουν ένα script, τη δημιουργία προγραμμάτων και συνδέσεων μεταξύ στοιχείων και την εξοικείωση με την προσέγγιση της παραμετροποίησης στο σχεδιασμό μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον λογισμικού.

Ο χαρακτήρας του μαθήματος είναι τεχνικός και θεωρητικός με στόχο να προσφέρει το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο για περαιτέρω εξέλιξη και αξιοποίηση. Συντίθεται από σειρά εισηγήσεων, οι οποίες συνδυάζονται με εργασίες που οι φοιητητές/φοιτήτριες καλούνται να εκπονήσουν εφαρμόζοντας τα δεδομένα των εισηγήσεων και αναπτύσσοντας έτσι σταδιακά τις δεξιότητές τους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι η στοιχειώδης εξοικείωση με το περιβάλλον του Rhino και η δυνατότητα αφαιρετικής - διαγραμματικής ανάλυσης των συνθετικών προβλημάτων. Η εξοικείωση με τον προγραμματισμό και τις αλγοριθμικές διαδικασίες είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Για όσους σκοπεύουν να παρακολουθήσουν στο 9ο εξάμηνο την κατεύθυνση Computation Design / Ψηφιακοί Μηχανισμοί του ARC_095 Εργαστήριο Σχεδιασμού Κατεύθυνσης, το μάθημα επιλογής θα βοηθήσει στην εξοικείωση με βασικές έννοιες προγραμματιστικού σχεδιασμού ώστε να ενταχθούν σε εκείνο πιο προετοιμασμένοι.