Κωδικός Μαθήματος 
ARC_374
Διδακτικές Μονάδες 
2

Το μάθημα παρέχει μια συνοπτική αλλά σφαιρική επισκόπηση της τέχνης από το 19ο αιώνα ως τις μέρες μας. Στόχο έχει να εισαγάγει τους φοιτητές σε  βασικούς σταθμούς και κύρια ζητήματα της ιστορίας της τέχνης και να ενθαρρύνει την κριτική κατανόηση και προσέγγισή τους. Καλύπτει εύρος θεμάτων, καλλιτεχνών, μορφών εικαστικής παραγωγής και τρόπων εξέτασής τους. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στη διερεύνηση αρχαίων μορφών όπως επιβιώνουν σήμερα καθώς και στον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία δανείζεται ή αξιοποιεί πόρους από το παρελθόν. Ανάμεσα στα κύρια θέματα που θα αναδυθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συμπεριλαμβάνονται: η σχέση της τέχνης με την ιστορία και το ευρύτερο κοινωνικό, πολιτιστικό οικονομικό πλαίσιο της, η διαμόρφωση της σύγχρονης έννοιας της τέχνης, η κοινωνική θέση του καλλιτέχνη, ο ρόλος του θεατή, η ερμηνεία της τέχνης στα μουσεία, οι διαφορετικοί τρόποι αφήγησης της ιστορίας της τέχνης. Οι διαλέξεις ακολουθούν μια ευρεία χρονολογική οργάνωση ενώ θεματικά σεμινάρια εστιάζουν σε ειδικά ζητήματα του συγκεκριμένου πεδίου.