Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E203
Διδακτικές Μονάδες 
4

[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Το μάθημα αφορά στο σχεδιασμό ειδικών χωροκατασκευών τεχνολογικής αιχμής με έμφαση στις προσωρινές, και επαναχρησιμοποιούμενες. Ο εφήμερος χαρακτήρας των κατασκευών αυτών έχει επιπτώσεις τόσο στη θεωρητική προσέγγιση τους στο σχεδιασμό, όσο και στην τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες λειτουργικές ανάγκες. Oι κατασκευές αυτές χαρακτηρίζονται συνήθως από πολύπλοκη μεταβαλλόμενη γεωμετρία και για το λόγο αυτό δίνεται έμφαση στην κατανόηση και μελέτη των μετασχηματισμών τους στο χώρο και των μηχανισμών που τους επιτρέπουν να αλλάζουν γεωμετρική και λειτουργική μορφή.

Στις διαλέξεις παρουσιάζεται μεγάλη γκάμα παραδειγμάτων κινηματικών συστημάτων που συναντώνται στη φύση και σε ποικίλα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία. Συζητούνται θέματα σχετικά με τους τύπους και μεθοδολογία σχεδιασμού τέτοιων κατασκευών καθώς και με την state-of-the-art έρευνα διεθνώς στη γενικότερη περιοχή των συστημάτων μεταβαλλόμενης γεωμετρίας. Ακόμη γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία σχεδιασμού, τη μελέτη συνδεσμολογίας, την κινηματική συμπεριφορά και τις μεθόδους προσομοίωσης προσωρινών και επαναχρησιμοποιούμενων κατασκευών.

Το μάθημα είναι, σε μεγάλο μέρος, εργαστηριακό και περιλαμβάνει θέμα/άσκηση που αφορά στο σχεδιασμό νέας χωρο-κατασκευής. Ακόμη περιλαμβάνει παραγωγή σχεδίων οικοδομικών λεπτομερειών, πρόπλασμα καί, προαιρετικά, ψηφιακή κινηματική προσομοίωση.