Αρχιτέκτων-Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Πατρών. (2009). MSc in Conservation of Monuments and Sites, RLICC, KU Leuven, Be (2012) Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, τίτλος διατριβής: «Οι οχυρώσεις του Ακροκορίνθου από τα μέσα του 15ου έως τις αρχές του 19ου αιώνα, στο πλαίσιο της οχυρωματικής της Πελοποννήσου».

Υπότροφος του Ιδρυμάτων «Παναγιώτη και Έφης Μιχελή», «Λεβέντη» και «Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού»

Έχει εργαστεί σε αρχιτεκτονικά γραφεία εκπόνησης ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών στην Ελλάδα και στο Βέλγιο, (2008-2012) και ως επιβλέπουσα μηχανικός σε έργα αποκατάστασης και ψηφιακής προβολής μνημείων σε Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού (Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία 2013-2016). Από το 2010 διατηρεί γραφείο με έδρα την Πάτρα και εκπονεί αρχιτεκτονικές μελέτες και μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και εργαστήρια (Ελλάδα, Βέλγιο, Ιορδανία) και έχει παρουσιάσει και δημοσιεύσει επιστημονικές μελέτες σε διεθνή συνέδρια για θέματα ανάδειξης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ιστορίας αρχιτεκτονικής, οχυρωματικής, μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης μνημείων.