19/02/2019

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6 - Ανακοίνωση

Τα θέματα των ομάδων Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 6 θα αναρτηθούν στο eClass την Τετάρτη 20.2.

 

Για την εγγραφή σε ομάδα θα πρέπει να σταλεί email μέχρι το πρωί (9:00πμ) του Σαββάτου 23 Φεβρουαρίου στη διεύθυνση signupatrastudio@gmail.com στο οποίο να αναγράφονται:
1. Ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου
2. Επιλογές ομάδας – τα 4 ονόματα των διδασκόντων αριθμημένα κατά σειρά προτίμησης
Συνίσταται η παρακολούθηση του μαθήματος σε ομάδες των δύο ατόμων. Για κάθε ομάδα αρκεί η αποστολή ενός κοινού email με τα παραπάνω στοιχεία.

Το email θα πρέπει να έχει τίτλο "Εγγραφή σε ομάδα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 6".
Δεν θα ληφθούν υπόψη στην κατανομή οι προτιμήσεις εκπρόθεσμων email, καθώς επίσης και email που δεν αναφέρουν 4 επιλογές.

Οι ομάδες θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου.

Οι ημέρες και ώρες της πρώτης συνάντησης θα ανακοινωθούν στο eClass.