12/06/2023

Το πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2023 μπορείτε να το βρείτε στη παρακάτω ενότητα:

http://www.arch.upatras.gr/el/study/timetables