23/02/2023

Το πρόγραμμα εχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.arch.upatras.gr/el/study/timetables