09/10/2020

Για σύνδεση με την τηλεδιάσκεψη κάθε μαθήματος κάνετε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο που αναγράφεται. Η ώρα και μέρα το μαθήματος προσδιορίζεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
----------------------------------------

ARC_213 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1, Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/96239990345?pwd=djI1U0pQdkR5d1pIc1cxMXJmWmVCUT09

ARC_230 ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1, Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ , https://upatras-gr.zoom.us/j/94806775061?pwd=L2hva1lpOCtzOWh0cjdNQk1MaGVmdz09

ARC_311 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1, Π. ΛΕΦΑΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/5274396708?pwd=cHRXbnVWRGozMloxVUszRlhrMjNtQT09

ARC_551 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 1, Δ. ΚΑΤΣΩΤΑ, https://upatras-gr.zoom.us/j/98445343911?pwd=L1M5Rkl2aisxRXRvaGc5N1lyU3lFdz09

ARC_211 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1https://upatras-gr.zoom.us/j/98650240002?pwd=MDM0dU5CS3pZRlFyM0pFQmxQV3BIZz09

ARC_010 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1, Δ. ΚΑΤΣΩΤΑ, https://upatras-gr.zoom.us/j/98157234666?pwd=S08vY3llZVBxZ0ZuZFJ4N25tcGNuQT09

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
----------------------------------------

ARC_173 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 3, https://upatras-gr.zoom.us/j/92242938402?pwd=WjdFa2lFdzhmNS9oaytKdDl5QzdZQT09

ARC_175 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, Π. ΚΟΥΡΟΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/99741171254?pwd=RGhmMVZlMnNWbVFNNi9EckZhWndBUT09

ARC_330 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 3, Β. ΠΕΤΡΙΔΟΥ, https://upatras-gr.zoom.us/j/5651144241?pwd=VUw4d1FHZysrRGl3cTg5d2FvRUpGUT09

ARC_610 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΘΕΩΡΙΑ, Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, Α. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/91412860842?pwd=cnE3U2ttRzNpK1RXU2NwMEw1NUdkQT09

ARC_030 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3, Κ. ΓΡΙΒΑΣ, Λ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΠΡΩΙΜΟΥ, Α. ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/96406627782?pwd=cFplVktQc1VtdGEvRnF1bzZmaXo1UT09

ARC_610 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1
Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/91412860842?pwd=cnE3U2ttRzNpK1RXU2NwMEw1NUdkQT09
Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/94925396911?pwd=bWlNOWZFUzVrWU96cXRZT1BNTlQyUT09
ΞΕΝΗ ΣΙΜΟΥ, https://upatras-gr.zoom.us/j/98487350753?pwd=YjBQNmRyNjdKUDFHckxXdGlGa0RvZz09

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
----------------------------------------

ARC_410 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1, Γ. ΠΑΝΕΤΣΟΣ

ARC_630 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3, ΘΕΩΡΙΑ, Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Α. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ

ARC_050 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5, Δ. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ, Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ, Κ. ΓΡΙΒΑΣ, Α. ΠΡΩΙΜΟΥ, Α. ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ, 
https://patrasdesigngroup.wixsite.com/ad5-2021 , Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης

ARC_750Α ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1 Ι. ΑΙΣΩΠΟΣ, Α. ΡΟΔΗ, Λ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΙΡ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ARC_630 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3 Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Α. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/9179363697?pwd=TWVnK0ZlS2NES2ZJbk12Y3hNb0grZz09

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
----------------------------------------

ARC_Ε603 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ARC_Ε211 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1, Α. ΡΟΔΗ https://upatras-gr.zoom.us/j/92221777055?pwd=RHBvdVJQZXp2VlNxa3doeTNnNVdiZz09

ARC_Ε405 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1

ARC_Ε401 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1, Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/2205665020?pwd=QmxFaVZlNWZBZFlUL1FaQXMveUZSdz09

ARC_Ε403 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1Β, Κ. ΓΡΙΒΑΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/93278910390?pwd=K3JQeXlLZTBOOTZ1Uk5PeExIZ3lTZz09

ARC_Ε115 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, Π. ΛΕΦΑΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/5274396708?pwd=cHRXbnVWRGozMloxVUszRlhrMjNtQT09

ARC_ENGL 1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ARC_Ε111 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ https://upatras-gr.zoom.us/j/94973385084?pwd=bG5TRlFNbnlwVVhnUFdLaGhLa3pzQT09

ARC_Ε607 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 7, Β. ΠΕΤΡΙΔΟΥ, https://upatras-gr.zoom.us/j/5651144241?pwd=VUw4d1FHZysrRGl3cTg5d2FvRUpGUT09

ARC-E711 EIKAΣΤΙΚΕΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 1, Π.ΚΟΥΡΟΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/6321199298?pwd=UURRSW1wZVMzQVVZMXpRZFhibFNLUT09

ARC_805 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ, Λ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/5038507156?pwd=ekI2Q1ZjSXRJTGN0dnlnRlloclgvUT09

ARC_301 ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ , Ι. ΑΙΣΩΠΟΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/96566117040?pwd=QTdoSHFXd0psVFlUNzRSTi91VytrQT09

ARC_ΕΣ104 ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, Β.ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/96374114049?pwd=YUJ0WC9vMHRhYkNkVUR4KzlBcVpHQT09

ARC_ΕΣ109 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ , Π. ΚΟΥΡΟΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/6321199298?pwd=UURRSW1wZVMzQVVZMXpRZFhibFNLUT09

ARC_ΕΣ201 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΙΟΥΡΤΗ, https://upatras-gr.zoom.us/j/2205665020?pwd=QmxFaVZlNWZBZFlUL1FaQXMveUZSdz09

ARC_ΕΣ401 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ, Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ https://upatras-gr.zoom.us/j/94973385084?pwd=bG5TRlFNbnlwVVhnUFdLaGhLa3pzQT09

ΑRC_070 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7, Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ, Ι. ΑΙΣΩΠΟΣ, Δ. ΚΑΤΣΩΤΑ, Α. ΡΟΔΗ, Δ. ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ, Π. ΛΕΦΑΣ

ARC_070 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7, Π. ΛΕΦΑΣ https://upatras-gr.zoom.us/j/5274396708?pwd=cHRXbnVWRGozMloxVUszRlhrMjNtQT09

ARC_ΕΣ701 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Β. ΠΑΠΠΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΣ

ARC_Ε801 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 1, Β. ΠΑΠΠΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΣ

ARC_Ε1821 ΠΑΤΡΑ 1821-2021, Ι. ΑΙΣΩΠΟΣ, Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΝΕΤΣΟΣ, Μ. ΚΙΟΥΡΤΗ

ARC_ΕΣ117 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2, Δ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/9179363697?pwd=TWVnK0ZlS2NES2ZJbk12Y3hNb0grZz09

ARC_Ε803 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ 1, Α. ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ , https://upatras-gr.zoom.us/j/7010882386?pwd=NG9lZ1F6Wnp3OWx3V2t1OUlpbWZjUT09

ARC_ΕΣ105 ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , Α. ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/7010882386?pwd=NG9lZ1F6Wnp3OWx3V2t1OUlpbWZjUT09

ARC_ΕΣ500 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΑ/ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΣ

ARC_ΕΣVL ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ VILLARD Γ. ΠΑΝΕΤΣΟΣ

 

9o ΕΞΑΜΗΝΟ
----------------------------------------

ARC_Ε603 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ARC_Ε211 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1, Α. ΡΟΔΗ, https://upatras-gr.zoom.us/j/92221777055?pwd=RHBvdVJQZXp2VlNxa3doeTNnNVdiZz09

ARC_Ε405 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1

ARC_Ε401 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1, Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/2205665020?pwd=QmxFaVZlNWZBZFlUL1FaQXMveUZSdz09

ARC_Ε403 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1Β, Κ. ΓΡΙΒΑΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/93278910390?pwd=K3JQeXlLZTBOOTZ1Uk5PeExIZ3lTZz09

ARC_Ε115 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, Π. ΛΕΦΑΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/5274396708?pwd=cHRXbnVWRGozMloxVUszRlhrMjNtQT09

ARC_ENGL 1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1 Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ARC_ENGL 2 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 2 Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ARC_Ε111 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 Σ. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ 

ARC_805 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ, Λ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/5038507156?pwd=ekI2Q1ZjSXRJTGN0dnlnRlloclgvUT09

ARC_Ε803 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ 1, Α. ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ , https://upatras-gr.zoom.us/j/7010882386?pwd=NG9lZ1F6Wnp3OWx3V2t1OUlpbWZjUT09

ARC_Ε801 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 1, Β. ΠΑΠΠΑΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΣ

ARC_Ε1821 ΠΑΤΡΑ 1821-2021, Ι. ΑΙΣΩΠΟΣ, Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΠΑΝΕΤΣΟΣ, Μ. ΚΙΟΥΡΤΗ