05/10/2020

Η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθμ. 3η /1-10-2020 εξ' αναβολής έκτακτη συνεδρίασή της, καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης των μαθήματων του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, την 12η Οκτωβρίου 2020.