Ε. CONSTANTOPOULOS, professor

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ι.Α. 2012 – 2015

Πρόεδρος

Ηλίας Κωνσταντόπουλος