Tutors 

Project for universities: Biennale Sessions

Theme of the Lab:

"CITIES AS COMMON GROUND"

The results of the workshop were presented in Piccolo Arsenale, Venice on 27 OCT 2012

Tutors:

Vasiliki Petridou, P. Pagalos

Valentina Filoni (collaborator)

Students:

Eleni Antonelli

Maria Aretaki

Aggeliki Diakrousi

Florentia Economou

Athanasia Galouni

Anastasios Giannakopoulos

Anna Giotakou

Iasonas Houssein

Lydia Pagona Lambropoulou

Nikolaos Michelis

Androniki Pappa

Maria Papa

Dimitra Ravani

Panayota Reppa

Anastasia Rousopoulou

Dionisios Stavropodis

Maria Tassopoulou