V Andonopoulos - M Pachniotou
A Giannakopoulos - F Economou
F Dimopoulou - S Livieratou
K Korniliou
P Karoutzou - A Sideri
N Mathioudaki