Margarita Angeletou, Myrsini Ziogou - Theodorakopoulou
Antonis Athanasiou, Maria - Chrysoula Akrivou
Stefania - Aliksti Kapsaski
Evangelia Dalaka - Efthalia Poziou
Eugenia - Maria Makroglou, Aikaterini Christopoulou
Georgia - Artemis Kakkou, Maria Marambea