Eleni Ellinikou, Eugenia - Filanthi Dimopoulou
Celia Katsampe, Eirini Laina
Alexandr Lala, Konstantinos Moustakis
Alexandra Manetzi, Konstantina Schoina
Nikolina Lavda, Eirini Tsomokou