ΕΛΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ-ΦΙΛΑΝΘΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕ, ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΪΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΛΑΛΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΝΕΤΖΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΛΑΒΔΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΜΩΚΟΥ