ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΤΡΕΤΣΟΣ

Η περιοχή ενδιαφέροντος (προβλήτα Γούναρη), αποτελεί χώρο πίεσης μεταξύ αστικού τοπίου και θάλασσας.

Σκοπός της πρότασης είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας ενδιάμεσος-μεταβατικός χώρος, ο οποίος να συνδυάζει και να εκτονώνει τα στοιχεία πίεσης. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους:

• με τη δημιουργία του διαμήκους πάρκου που εκτείνεται παράλληλα με το θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο θα αποτελέσει τον παραλιακό δημόσιο χώρο που λείπει από την πόλη της Πάτρας.

• με την αξονική προς την οδό Γούναρη ανάπτυξη και διαβάθμιση διαφορετικών ποιοτήτων, χρήσεων και υφών δημόσιων χώρων και καταλήγοντας στο πέρας της προβλήτας με την τοποθέτηση των φοιτητικών κατοικιών, που αποτελεί τον κεντρικό μας ιδιωτικό χώρο.

Συνολικά, η πρόταση επιχειρεί την σύνθεση ποικίλων δημόσιων χώρων -επομένως και χρηστών- και παράλληλα την υπεράσπιση της ιδιωτικότητας της κατοίκησης των φοιτητών.