ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ

Μετά την πολυκατοικία ακολουθεί μια κριτική ανάλυση της παρούσας συγκυρίας , όπου δεν προσφέρεται άμεσα καμία σαφής λύση για ένα νέο μοντέλο κατοίκησης, μία κατάσταση αναμονής.

Μαζί με την οικονομική δραστηριότητα και τους ενοίκους, το οικοδομικό τετράγωνο, που έχει επιλεγεί, εγκαταλείπεται από το σύνολο των παραδοχών που ιεραρχούσαντις αξίες και τις ανάγκες.

Η διαδικασία του σχεδιασμού δίνει έμφαση στην έννοια του χρόνου.

Αρχικά εντοπίζονται ήδη στην ανάλυση του Ο.Τ. στοιχεία ή συνθήκες που συνδέονται με την έννοια του χρόνου ή της αναμονής.

Τελικός στόχος είναι ο επαναπροσδιορισμός της αντίληψης χώρων του Ο.Τ.

σύμφωνα με την κίνηση [ανατολή-δύση] του ήλιου, με τον τρόπο με τον οποίο το φως εισέρχεται στο χώρο, με την παρατήρηση ενός κάδρου ουρανού ή με τον τρόπο με τον οποίο εισέρχεται ο αέρας και ο ήχος στο χώρο.