Μυρτώ Λαδά, Δέσποινα Καράμπελα

Η Cύνδεση VII αποτελεί μία προσθήκη νέων εγκαταστάσεων στο ερευνητικό κέντρο ‘ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’. Στόχος των παρεμβάσεων είναι ο σεβασμός και η εναρμόνισή τους στο φυσικό περιβάλλον του Υμηττού, και η ενδυνάμωση της λειτουργίας του κέντρου με νέους χώρους συμπληρωματικής σημασίας - παρουσιάσεων, έρευνας, χαλάρωσης, άθλησης και φιλοξενίας. Το συγκρότημα περιλαμβάνει 7 βασικές κτηριακές υποδομές και άλλες 5 παρεμβάσεις ανοιχτού χώρου. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται καταλύματα φιλοξενίας ερευνητών, χώροι εστίασης, κλειστό και ανοιχτό αμφιθέατρο, εκθεσιακό κέντρο, εργαστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι στάσης, ενώ το συγκρότημα συνδέεται και εννοιολογικά και πρακτικά με την πόλη και το τοπίο μέσω ενός συνεχούς περιπάτου που διασχίζει όλη την παρέμβαση. Η Cύνδεση VII έχει σκοπό να προσφέρει τον επισκέπτη μία συνολική εμπειρία γνώσης της επιστήμης και του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο ζει και συχνά ξεχνά.