Σοφία Σουβατζόγλου

Η συγκεκριμένη εργασία ολοκληρώθηκε εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας Η επέλαση του covid 19 άλλαξε ριζικά την καθημερινότητα της παγκόσμιας κοινότητας Οι άνθρωποι έδωσαν μεγαλύτερη βάση στην υγεία προσωπική και δημόσια ενώ οι αρχιτέκτονες, λόγω της κατάστασης άντλησαν έμπνευση, επηρεάστηκαν και επανεκτίμησαν το πάντρεμα όχι μόνο της υγείας αλλά και της ιατρικής επιστήμης με την αρχιτεκτονική Μετά τον covid 19 προκύπτουν νέες, περίπλοκες σχέσεις, σχεδιαστικοί περιορισμοί και παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα και δυναμικά την βιομηχανία του ιατρικού τουρισμού, δίνοντας έμφαση στη σημαντικότητα των αρχιτεκτονικών προθέσεων κατά την συνολική διαδικασία του σχεδιασμού και κατασκευής ενός έργου Με την ερευνητική εργασία γίνεται μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης και συνδυασμού των κλάδων του «τουρισμού», της «υγείας ιατρικής», και της
«αρχιτεκτονικής», με κυρίαρχο ερώτημα και προβληματισμό «πώς σχεδιάζεται ένας χώρος υγείας και φιλοξενίας »

Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δημιουργήσει ένα θεραπευτικό τόπο μέσω της σύνθεσης και του συνδυασμού της τέχνης και του φυσικού περιβάλλοντος Αυτός ο τόπος Ίασης απαιτεί χώρους θεραπείας, δραστηριότητες αποθεραπείας, αρχιτεκτονικές λύσεις για τη βέλτιστη λειτουργία και παραδείσιες θεάσεις, ώστε ο τόπος να μετατραπεί σε εικονικό φάρμακο και Όαση, μια μικρογραφία ενός επίγειου παράδεισου που προσφέρει χαλάρωση, ευεξία,
αυτοσυγκέντρωση, ένας κήπος απολαύσεων Η επιλογή του σημείου της παρέμβασης είναι καταλυτική γιατί η προσωπική Όαση εμπεριέχει λύτρωση, απελευθέρωση, γαλήνη και συσχετίζεται με τους χώρους των μοναστηριών όπου το ζητούμενο είναι η μετάβαση στον παράδεισο μέσω της αγάπης προς τον Θεό αφού οι μοναχοί δίνουν το δικό τους αγώνα για να φτάσουν την κάθαρση της ψυχής Ο ιατρικός τουρίστας θα προσεγγίσει το Iasis place Oasis placebo αναζητώντας τη δική του ίαση με καθημερινή προσπάθεια και με τη βοήθεια και στήριξη όχι μόνο των ειδικών αλλά και της φύσης Το Iasis place είναι μια αγκαλιά φροντίδας για ανθρώπους που δεν μπορούν να ονειρευτούν διακοπές