Φίλιππος Ινδαρές

Με την μεγάλη συγκέντρωση ναυαγίων στον ελληνικό βυθό, έχει προκύψει η ανάγκη της δημιουργίας καταδυτικών και ερευνητικών κέντρων, που θα υποστηρίξουν το έργο της Εφορείας των Εναλίων Αρχαιοτήτων. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, πέρα από το ερευνητικό έργο, στοχεύει στην ανάδειξη και στην αξιοποίηση των υποβρύχιων αρχαιολογικών χώρων, σε συνδυασμό με την διαδικασία της καθοδηγούμενης κατάδυσης. Η Λέρος αποτελεί ένα νησί με πληθώρα ναυαγίων στις ακτές της. Η εγγύτητα των ναυαγίων στις ακτές του νησιού δίνει την ευκαιρία για την δημιουργία μιας πρότασης-πιλότου, με την δημιουργία ενός σύνθετου έργου που θα ευνοεί τόσο την επισκεψιμότητα και την ανάδειξη των ναυαγίων όσο και την μελέτη και τη συντήρηση τους. Εκτός από την παροχή υποδομών έρευνας, συντήρησης και ανάδειξης της ενάλιας κληρονομιάς, το προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση ενός νέου μοντέλου αρχαιολογικού τουρισμού, του καταδυτικού. Έτσι, το σύνολο του προγράμματος θα συμπληρώνει και θα αναδεικνύει την παρουσία της Λέρου ως τόπο καταδυτικού τουρισμού.