Αποστολοπούλου Παναγιώτα, Μαρκαντωνάκης Αλέξανδρος

Η διπλωματική μας εργασία αφορά σε μια προσπάθεια ανάκτησης έντονα τουριστικοποιημένων περιοχών, που δημιουργήθηκαν άναρχα και χωρίς δημόσιο χώρο. Στην περίπτωση του Πλατανιά και της Αγίας Μαρίνας, επανεξετάσαμε το υφιστάμενο δίκτυο, εγχέοντας σε αυτό ποιοτικό δημόσιο χώρο σε διαφορετικές κλίμακες μέσω της αγκύρωσης 3 στοιχείων με το strip: Για την ένωση με την παράδοση, ενεργοποιείται μια πορεία που ξεκινάει από την υφιστάμενη πλατεία έως το πλάτωμα της εκκλησίας του παραδοσιακού οικισμού, μέσω του σχεδιασμού των άκρων και της πεζοδρόμησης της. Για την ένωση με τη θάλασσα, επανασχεδιάζονται οι δρόμοι που οδηγούν στην παραλία, και δημιουργείται μια πλατφόρμα μικτού προγράμματος στο σημείο της ένωσης των οικισμών. Για την ένωση με την ενδοχώρα, το μοναδικό πράσινο σημείο του κέντρου οριοθετείτε με μια κυκλική πισίνα με προγράμματα που σχετίζονται με το φυσικό τοπίο. Έτσι, επιχειρήσαμε να δημιουργήσουμε νέες προσεγγίσεις στο ήδη διαμορφωμένο τοπίο και υφιστάμενο τουριστικό μοντέλο, μέσω της ενίσχυσης του δημόσιου χώρου.