Αχχιλέας Γιαννίσης

Η παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη και παρουσίαση του σχεδιασμού ενός σπορ αυτοκινήτου («Άβυσσος») και προσεγγίζεται ως μια συνθετική διαδικασία. Βασικός τομέας μελέτης και περιγραφής είναι η εξωτερική όψη του αυτοκινήτου. Παρ’ όλο που τα σχεδιαστικά τους κριτήρια δεν ταυτίζονται (από το μέγεθος μέχρι και την χρήση), ο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και ο Σχεδιασμός Αυτοκινήτου έχουν κοινούς τόπους και αντιστοιχίες που αφορούν σε τεχνικές σχεδίου. Η εργασία ξεκινά με πληροφορίες που αφορούν σε γενικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός αυτοκινήτου με εκκίνηση τις αρχές της αεροδυναμικής και  τους νόμους του Νεύτωνα. Στη συνέχεια σχεδιάζεται το αυτοκίνητο «Άβυσσος» που στόχο έχει να ενισχύσει την οδηγική εμπειρία και να την επαναφέρει στο προσκήνιο σε συνδυασμό με τα νέα δεδομένα της εποχής, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα  με την αεροδυναμική μορφή για ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα. Παρουσιάζονται όλα τα βήματα του σχεδιασμού και το τελικό αποτέλεσμα, το «Άβυσσος».