Λουκία Πεκλάρη - Μέη

Η διπλωματική εργασία αναπτύσσεται ως έργο design research κατά το οποίο συστηματικοί πειραματισμοί σε υλικά συστήματα στοχεύοντας στην ανάπτυξη σχεδιαστικών μηχανισμών.  Συγκεκριμένα αφορά την επινόηση ενός μορφολογικού, χωρικού και σχεδιαστικού συστήματος με ενδεικτική εφαρμογή την δημιουργία ενός υπαίθριου πεδίου - πάρκου στην τοποθεσία του Κουκακίου και συγκεκριμένα στη λωρίδα γής ανάμεσα στη λεωφόρο Συγγκρού και Καλλιρόης. Αφετηρία της έρευνας είναι η έννοια της μετάχρησης, η οποία ορίζεται ως η τροποποίηση ενός αντικειμένου για την χρήση του με διαφορετικό σκοπό από τον αρχικό, σε  τέτοιο βαθμό ώστε κάποια από τα αρχικά χαρακτηριστικά του να διατηρούνται. Στην παρούσα εργασία έγιναν φυσικά και ψηφιακά πειράματα αρχιτεκτονικής μετάχρησης, κατασκευάστηκαν συστήματα που τέθηκαν σε ποικίλες παραμορφώσεις, παρατηρήθηκαν, καταγράφηκαν, καταλογοποιήθηκαν και παραμετρικοποιήθηκαν ανάλογα με την επεξεργασία τους, την μορφολογία τους, την συμπεριφορά τους και την χωρική ποιότητα τους. Αυτή η έρευνα οδήγησε στην συγκέντρωση μίας τυπολογίας η οποία προσαρμόστηκε στην ιδιαίτερη περιοχή του οικοπέδου και επιλύθηκε κατασκευαστικά.