Τζωρτζίνα Γιακουμέλου

Αντικείμενο της διπλωματικής είναι ο υποθετικός σχεδιασμός μιας Τράπεζας Σπόρων και Δεδομένων, με στόχο να διασφαλίσει ότι οι καλλιέργειες θα μπορούν να αναπτυχθούν εκ νέου μετά από μια αποκάλυψη. Επιχειρεί να διερευνήσει τη συνύπαρξη φύσης – ανθρώπου και με ποιον τρόπο η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τη σχέση αυτή. Συγκεκριμένα, ακολουθεί τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης από σήμερα έως το έτος 2200, δείχνοντας πως ο σχεδιασμός μπορεί να προσαρμοστεί στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η συνθετική διαδικασία ξεκίνησε αναζητώντας μοτίβα προστασίας του εύθραυστου στη φύση, έτσι η έννοια του κουκουλιού προκύπτει. Αυτό, πρόκειται για ένα χώρο μεταμόρφωσης και προστασίας από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τους εχθρούς. Αντίστοιχα, το κτιριακό κέλυφος έχει ως στόχο τη προστασία των σπόρων και των δεδομένων αυτών, για τις μελλοντικές γενιές.
Συνολικά ο σχεδιασμός αφορά τρεις κεντρικές συνιστώσες: 1) τη δημιουργία ενός ερευνητικού ινστιτούτου, 2) τη διατήρηση των σπόρων και 3) τη διαμόρφωση ενός ψηφιοποιημένου αρχείου αναφορικά με αυτούς.