28/03/2014

Σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό Τμήμα της UIA, στο πλαίσιο του 25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UIA με τίτλο «ARCHITECTURE OTHERWHERE», που θα λάβει χώρα στην πόλη του Durban, της SOUTH AFRICA μεταξύ 3 και 7 Αυγούστου 2014, αποφάσισε να διοργανώσει, μεταξύ άλλων δράσεων, στο Ελληνικό Περίπτερο,

Α) Έκθεση Σπουδαστικών Εργασιών σχετικών με το θέμα του Συνεδρίου

Β) Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με θέμα «UTOPIA HAPPINESS»

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δύο Διαγωνισμούς θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία και στις ιστοσελίδες της UIA www.uia-architectes.org & www.uiaregion2.org, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ www.sadas-pea.gr.