27/01/2014

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματός μας στο διεθνές πρόγραμμα ErasmusMundus– IBRASIL.

Στον ιστότοπο http://ibrasilmundus.eu/courses οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα στα πανεπιστήμια της Βραζιλίας.

Η διάρκεια φοίτησης είναι 6 – 10 μήνες και το πρόγραμμα παρέχει υποτροφία ύψους 1000€/ μήνα και καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού και ασφάλειας.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες για τους ευρωπαίους φοιτητές και η ημερομηνία υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ibrasil είναι μέχρι 16 Φεβρουαρίου 2014.