31/10/2012

Δίκτυο Σημειακών Παρεμβάσεων στις Αλυκές Λάρνακας

Επειδή οι αλυκές της Λάρνακας δεν αποτελούν αποικία αποδημητικών πτηνών αλλά μόνο μια στάση, ο χρόνος διαιρείται σε 3 περιόδους. Η πρώτη περίοδος διαρκεί από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο, η δεύτερη από τον Απρίλιο έως το Μάιο και από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο. Η τρίτη από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο. Χαρακτηριστικό της πρώτης περιόδου είναι η ύπαρξη μεγάλης ποσότητας νερού και αποδημητικών πτηνών. Η δεύτερη χαρακτηρίζεται από την παρουσία νερού, χωρίς την ύπαρξη των αποδημητικών πτηνών και η τρίτη περίοδος χαρακτηρίζεται από την παρουσία νερού για ένα μικρό χρονικό διάστημα και από την εμφάνιση άλατος. Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών περιόδων είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος μοιάζει να είναι ανεπιθύμητος καθώς δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος και μέσα πρόσβασης προς τον βιότοπο. Στόχος της πρότασης είναι διατηρώντας τα χαρακτηριστικά των τριών περιόδων ο άνθρωπος να ενταχθεί αρμονικά στο βιότοπο.

Η πρόταση είναι ένας συνδυασμός τριών εποχιακών διαδρομών που λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου και οδηγούν τον επισκέπτη σε σημαντικά για την κάθε περίοδο σημεία. Η 1η διαδρομή, η οποία είναι η μεγαλύτερη διαδρομή, είναι ενεργή κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου, ενώ ένα μέρος της διαδρομής είναι ενεργό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση των πτηνών, έτσι η διαδρομή εστιάζεται στην πτηνοπαρατήρηση. Η 2η εποχιακή

διαδρομή είναι ενεργή από τον Οκτώβριο έως το Νοέμβριο και από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο. Η συγκεκριμένη διαδρομή μπορεί να γίνει με πλωτά μέσα αφού η απουσία των πτηνών κατά την διάρκεια των συγκεκριμένων μηνών επιτρέπει την είσοδο του ανθρώπου στο νερό. Η 3ηεποχιακή διαδρομή αποκαλύπτεται κατά την εξάτμιση του νερού. Είναι ενεργή από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο και αποτελεί προέκταση της πρώτης διαδρομής. Το μονοπάτι σχηματίζεται εντός της υδατικής λεκάνης με την τοποθέτηση πετρών και αποκαλύπτεται κατά τη

διάρκεια της θερινής περιόδου, την εποχή της συγκομιδής αλατιού. Έτσι, αυτή είναι η οδός που οδηγεί στις αλυκές, όπου οι άνθρωποι μπορούν να παρακολουθήσουν την αναβίωση της συγκομιδής αλατιού.