11/12/2012

11.12.2012, Κτήριο Βιβλιοθήκης Τμήματος Αρχιτεκτόνων (Σ5)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ:

«Η μνήμη και ο ρόλος των μουσείων στη δυναμική των πόλεων»

&

ΕΚΘΕΣΗ:

«Η αρχιτεκτονική των μουσείων του Δημήτρη Φατούρου»

Ομιλητές:

Β. Πετρίδου, Π. Πάγκαλος, Ο. Ζιρώ, Π. Κούρος, Ε. Καραμπά, Α. Δάλλας, Σ. Αυγερινού – Κολώνια, Δ. Παπαλεξόπουλος, Β. Τσακαλίδου, Η.Κωνσταντόπουλος, Θ.Σπανομαρίδης, Γ. Πανέτσος, Γ. Τσιώμης, Μ. Φατούρος, G. Burgel.

Η μουσειακή πρακτική -βασική μέθοδος οργάνωσης της γνώσης στον δυτικό κόσμο- αποτελεί τη διαδικασία επιλογής και διαφύλαξης των δειγμάτων που συνιστούν σημαντικές μαρτυρίες ενός πολιτισμικού συστήματος. Παρότι έχουν εκδηλωθεί αρκετές τάσεις κριτικής απέναντι στην τεχνητή αναγκαιότητα των μουσείων και των περιεχομένων τους φαίνεται ότι ακόμα και σήμερα η ταξινόμηση που οργανώνει, ρυθμίζει, διαιρεί σε ομάδες και επιβάλλει μία κανονικότητα, αποβάλλει το τυχαίο και κατακρίνει την αταξία. Αυτή η διαδικασία αποτελεί πρόταση εξόδου από την κατάσταση κοινωνικής αστάθειας στην οποία βρίσκεται ο σύγχρονος δυτικός καπιταλιστικός κόσμος, ειδικότερα έπειτα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στον ελληνικό χώρο τα μουσεία αποτελούν μια δυναμική πρακτική συγκρότησης του αστικού χώρου.

Στον 21ο αιώνα στις ελληνικές πόλεις νέα μουσεία κατασκευάζονται, τα παλαιότερα συντηρούνται ή ακόμα και επεκτείνονται. Αυτή η διαδικασία τροφοδοτεί έναν κατάλογο ερωτημάτων όπως:

• ποια η σχέση της σύγχρονης κοινωνίας με την έννοια της διαφύλαξης του παρελθόντος;

• Ποια η σχέση της σύγχρονης πόλης με την έννοια συγκρότησης του αστικού χώρου που απαιτεί η χωροθέτηση ενός μουσείου;

• Ποια η σχέση της αρχιτεκτονικής με την έννοια του μνημειακού που εμπεριέχεται στο κτήριο του μουσείου;

[Τα Πρακτικά της Ημερίδας είναι υπό έκδοση.]