03/04/2014

[Ημερίδες 13|14] Τρίτη 08/04/14

Κτήριο Βιβλιοθήκης (Σ5) : Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

"Κατοικίες στην Σύγχρονη Ελληνική Αρχιτεκτονική"

* Στον ίδιο χώρο θα υπάρχει και Έκθεση πρωτότυπων σχεδίων, σκίτσων και φωτογραφιών κατοικιών της Αγνής Κουβελά.