14/03/2012

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Παν. Πατρών

Σ5, 14 Μαρτίου 2012

Επιμέλεια Έκθεσης:

Β. Πετρίδου, Π. Πάγκαλος, Ρ. Καλφούση

Η έκθεση συγκέντρωσε και παρουσίασε για πρώτη φορά τα πρωτότυπα σχέδια του οικισμού.

Η έκθεση περιελάμβανε 57 πρωτότυπα σχέδια σκίτσα και 1 μακέτα των έργων του γραφείου Α&Σ Αντωνάκακη και κυρίως σχέδια του συγκροτήματος στο Δίστομο Βοιωτίας.

«Το ξεκίνημα κάθε πρωτοβουλίας συνθετικής στηρίζεται σε μνήμες κι εμπειρίες, τις οποίες ο καθένας μας με προσωπική πρωτοβουλία και ευθύνη επιλέγει, αξιολογεί και αποθηκεύει. Μνήμες κι εμπειρίες που προσδιορίζουν (;) τις επιδιώξεις του αλλά και σκέψεις και ιδέες που βοηθούν να συγκεκριμενοποιήσουν τη ΦΥΣΗ του κτηρίου που θ’ αντιμετωπίσει, όπως χαρακτηριστικά υποστήριζε ο L. Kahn.

Γι’ αυτό το λόγο ανατρέξαμε στο αρχείο μας και επιλέξαμε κάποια έργα που σχεδιάσαμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από το σχεδιασμό του οικισμού στο Δίστομο, επιχειρώντας να εντοπίσουμε από τις αναζητήσεις μας εκείνη την εποχή τις αρχές που κυριάρχησαν τελικά με σαφήνεια στις αποφάσεις για το σχεδιασμό του».

Δ&Σ. Αντωνακάκη, Απόσπασμα από το συνοδευτικό κείμενο της έκθεσης.