12/11/2012

11.12.2012, Κτήριο Βιβλιοθήκης Τμήματος Αρχιτεκτόνων (Σ5)

Στο πλαίσιο της Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα «Η μνήμη και ο ρόλος των μουσείων στη δυναμική των πόλεων», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, την 11η Δεκεμβρίου 2012 παρουσιάστηκε έκθεση πρωτότυπων σχεδίων με θέμα «Η αρχιτεκτονική των μουσείων του Δημήτρη Φατούρου».

Επιμέλεια : Π.Πάγκαλος, Δ. Μπουζάνη