21/09/2009

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ 2009

Εργαστήριο και Έκθεση

Η αίσθηση της ελευθερίας είναι θεμελιώδης για την κατανόηση των κενών, ενδιάμεσων, εγκαταλειμμένων, υποβαθμισμένων, ασαφών, αβέβαιων, αόριστων χώρων περιθωριακών χρήσεων, έλλειψης ορίου, προσδοκίας δραστηριότητας, περιπλανώμενης κίνησης, κατανάλωσης ελεύθερου χρόνου.

Η παρουσίαση επιλεγμένων εργασιών που έγιναν στο πλαίσιο μαθήματος και εργαστηρίου του α΄ έτους με τίτλο «αόριστοι τόποι: το εργοτάξιο για το νέο λιμάνι στην Πάτρα», πραγματοποιήθηκε από τις 21/9/09 μέχρι τις 3/10/09 στον εκθετήριο χώρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «η δημοκρατία σε κίνηση», «ανοικτή δημοκρατία».

Την επιμέλεια του προγράμματος των δράσεων στην Πάτρα είχε το εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών, ενώ την επιμέλεια της διοργάνωσης και της έκθεσης στην ΑΣΚΤ ο Γ. Μελανίτης.

Ομάδες σπουδαστριών/-στών, με τους Διδάσκοντες Π. Κούρο, Β. Μπούζα, Κ. Ντάφλο, Β. Χαλυβοπούλου, από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο, διερεύνησαν αναπαραστάσεις του ανοικτού πεδίου στην Ακτή Δυμαίων, όσο ο χώρος βρισκόταν σε κατάσταση μεταβολής από το εργοτάξιο για την κατασκευή του νέου λιμανιού της Πάτρας (αλλαγή της ακτογραμμής, διαστρώσεις με φερτά).

Το 2007, η υλοποίηση από πρωτοετείς ενός αρχείου ευρημάτων από την ίδια περιοχή είχε μορφή ημερολογίου το οποίο συνέλεγε ιστορίες αντικειμένων και κατασκεύαζε αναπαραστάσεις που διανέμονταν στο διαδίκτυο. [http://works-in-vague-places.blogspot.com]. Μετά το τέλος του 2ου εξαμήνου 2009, σε διάρκεια δύο εβδομάδων, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά προτάσεων που πήραν τη μορφή συλλογικών δράσεων και προσωπικών παρεμβάσεων στο πεδίο, σχεδιασμένων ή αυθόρμητων, καταδεικνύοντας ίχνη, ή παράγοντας νέα. Συνδέοντας τις αναπαραστάσεις αυτών των ιχνών με αντικείμενα, ήχους και βιώματα από τον προσωπικό τους χώρο, σύμφωνα με το θέμα του εξαμήνου, οι συμμετέχοντες επέκτειναν τον προσωπικό τους χώρο, διασυνδέοντάς τον με το αόριστο πεδίο του λιμανιού με υπερδεσμούς, διαμέσου συλλογών προσωπικών αντικειμένων και ευρημάτων από τον αόριστο χώρο, και με υπερσυνδέσεις με αρχεία από τον παγκόσμιο ιστό. [http://visualartslab.pbworks.com/]

[ Οι δράσεις οικειοποίησης του χώρου του λιμανιού κατευθύνονταν στην ανασύσταση γεγονότων τα οποία σχετίζονταν με την προγενέστερη φύση του τόπου, και σε εκτελέσεις ζωντανών δράσεων που οδηγούσαν στην ενεργητική παρουσία του ανθρώπινου σώματος στο διευρυμένο πεδίο.]