08/12/2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 2012

08/09 Δεκεμβρίου 2012, Αγορά Αργύρη, Πάτρα

Το Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Επιμελητήριο Αχαΐας διοργανώνουν έκθεση στην πόλη των Πατρών με θέμα «Μεταφορά Τεχνογνωσίας 2012»