08/04/2014

Η Έκθεση διοργανώνεται στα πλαίσια της ΗΜΕΡΙΔΑΣ: "ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ"

[Ημερίδες 13|14] Τρίτη 08/04/14

Κτήριο Βιβλιοθήκης (Σ5) : Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών