12/12/2023

ΔΙΑΛΟΓΟΙ #07: Η πρόσληψη του έργου τέχνης. Σήμερα, πριν, μετά.

Τρίτη 12/12/2023 @ 19:00
Σχεδιαστήριο 5
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών

Η πρόσκληση για συζήτηση αφορά τους τρόπους πρόσληψης από την εκάστοτε κοινωνία του έργου τέχνης ,από την στιγμή που αυτό θα εμφανιστεί  στον  δημόσιο βίο. Πότε ένα έργο τέχνης γίνεται αποδεκτό και από ποιους? Πότε ένα έργο τέχνης απορρίπτεται ή εξαφανίζεται για να εμφανιστεί πολύ αργότερα και να καταξιωθεί? Ο χρόνος βοηθά ή συσκοτίζει την προσπάθεια του έργου τέχνης να μιλήσει την αλήθεια του. Πότε η εξουσία αγκαλιάζει και πότε αποστρέφεται το έργο τέχνης? Πόσο βαραίνει η νομιμοποίηση του έργου τέχνης από την Ιστορία της Τέχνης και σε ποιες περιπτώσεις η Ιστορία λανθάνει? Είμαστε σε θέση να προβλέψουμε την μελλοντική πορεία ενός σύγχρονου μας έργου τέχνης?

 

Ομιλητές:
// Κατερίνα Κοσκινά, Ιστορικός τέχνης, Μουσειολόγος
// Μαρίτα Τάταρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας ΠΠ
// Χλόη Ακριθάκη, Φωτογράφος, Υπεύθυνη του Αρχείου Ακριθάκη
// Πάνος Κούρος, Εικαστικός, Καθηγητής ΤΑΜΠΠ
// Κώστας Χριστόπουλος, Εικαστικός, Επίκουρος καθηγητής ΑΣΚΤ
// Ηλίας Παπαηλιάκης, Ζωγράφος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΑΜΠΠ (Συντονιστής)

Εισηγήσεις 10' και συζήτηση